Přijímací řízení pro šk. rok 2019/2020

PRAKTICKÁ SESTRA denní studium 53-41-M/03
ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM denní studium 78-42-M/04
PRAKTICKÁ SESTRA dálkové studium 53-41-M/03
DIPLOMOVANÝ
FARMACEUTICKÝ ASISTENTT
denní studium 53-43-N/11
DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA denní studium 53-41-N/51

Kontaktní QR kód


Informační systém školy

Krátké aktuality

Vítáme Vás v naší škole

Představujeme Vám Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Kolíně. Historie školy se začala psát v roce 1949, kdy byla škola založena a v současné době se na naší škole vyučují tyto obory:

Střední zdravotnická škola:

 • Praktická sestra – výuka od 1. 9. 2019
 • Zdravotnický asistent
 • Laboratorní asistent
 • Zdravotnické lyceum
 • Dálkové studium oboru Praktická sestra – výuka od 1. 9. 2019
 • Dálkové studium oboru Zdravotnický asistent

Vyšší odborná škola zdravotnická:

 • Diplomovaná dětská sestra – výuka od 1. 9. 2019
 • Diplomovaný farmaceutický asistent
Absolventi všech oborů mají možnost studovat na vysokých školách.

Každý vrchol je v dosahu, pokud se jen budete držet lezení.

Richard James Molloy

Hlavní data v historii školy

Historie školy

 • 1949 – je založena Vyšší škola sociálně zdravotní se sídlem v ulici Karoliny Světlé 135, Kolín, se studijními obory zdravotní sestra, porodní asistentka
 • 1950 – škola mění název na Vyšší škola zdravotní
 • 1953 – škola mění název na Vyšší škola zdravotnická
 • 1955 – škola mění název na Zdravotnická škola v Kolíně
 • 1961 – škola mění název na Krajská střední zdravotnická škola
 • 1979 – škola mění název na Střední zdravotnická škola
 • 2008 – škola mění název na Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135


Současné logo školy.

Výběr z fotogalerie školy

Ředitelé školy

 • 2012 – současnost

  Mgr. Daniela Křepelková

      2012 – současnost

  Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Kolín, Karoliny Světlé 135

 • 1993 – 2012

  RNDr. Jana Tichá

      1993 – 2012

  Ředitelka střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické v Kolíně.

 • 1990 – 1993

  Mgr. Rudolf Hampl

      1990 – 1993

  Ředitel střední zdravotnické školy.

 • 1977 – 1990

  Mgr. Jana Vraná

      1977 – 1990

  Ředitelka střední zdravotnické školy.

 • 1975 – 1977

  Miroslav Matějka

      1975 – 1977

  Zastupující ředitel střední zdravotnické školy.

 • 1967 – 1975

  Marie Kloudová

      1967 – 1975

  Ředitelka střední zdravotnické školy.

 • 1966 – 1967

  Miroslav Matějka

      1966 – 1967

  Zastupující ředitel Krajské zdravotnické školy v Kolíně.

 • 1953 – 1966

  Věra Greinerová

      1953 – 1966

  Ředitelka Vyšší školy zdravotnické v Kolíně.

 • 1950 – 1953

  Zdeňka Hubertová

      1953 – 1966

  Ředitelka Vyšší zdravotnické školy v Kolíně.

 • 1949 – 1950

  Ing. Ludmila Štědrá

      1949 – 1950

  Ředitelka Vyšší školy sociálně zdravotní se sídlem v ulici Karoliny Světlé 135, Kolín se studijními obory zdravotní sestra, porodní asistentka.

Projekty

Podpora jazyku a ICT

Naše škola realizuje projekt podpořený
z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Evropského fondu pro regionální rozvoj a ROP Střední Čechy

Modernizace laboratoří ve zdravotnické škole Kolín.

PROGRAM EVROPSKÉ UNIE ERASMUS +

Profesní rozvoj učitelů v rámci projektu mobility

osob programu Erasmus+ školní vzdělávání.

Šablony pro SŠ a VOŠ I

Projekt je zaměřen  na další vzdělávání pedagogických pracovníků školy formou vzdělávacích programů  akreditovaných v systému DVPP.

VÝZVA EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM

Naše škola realizuje projekt podpořený
z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program celoživotního učení Comenius

Vzdělávání prostřednictvím podpory společných aktivit v rámci spolupráce mezi školami v Evropě.

Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Projekt řeší snížení energetické náročnosti samostatně stojící budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Kolín, Karolíny Světlé 135.

↑ TOP   |   KONTAKT →

Nejnovější příspěvky

Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) je ocenění za ekologické a environmentální aktivity, které vždy za období…

14. 2. 2019 se zúčastnily 2 žákyně (Tereza Freimannová a Kristýna Havránková) z 2. ZA  krajského…

Družstvo dívek SZŠ a VOŠZ Kolín se 13. února 2019 zúčastnilo okresního přeboru ve florbale…

Dne 31. 1. 2019 se konalo 4. školní kolo Psychologické olympiády na téma: ,,Síla okamžiku“….

Dne 4. 12. 2018 se 47 žáků naší školy v doprovodu 2 vyučujících zúčastnilo poznávacího zájezdu…

7. 12. 2018  šest žákyň 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent připravilo  program „Prevence úrazů“ pro…

Dne 5. 12. 2018 žáci třídy 3. ZA, oboru Zdravotnický asistent navštívili dětské oddělení ON…

V pondělí 19. 11. 2018 se uskutečnil v hale STAP na Zálabí v Kolíně okresní turnaj…