Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) je ocenění za ekologické a environmentální aktivity, které vždy za období předchozích tří let uděluje Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje. Naše škola získala již potřetí nejvyšší ocenění, tedy Škola udržitelného rozvoje I. stupně a navíc byla hodnocena jako jedna ze sedmi nejlépe fungujících škol v oblasti EVVO (environmentální…

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Termín: 5. 4. a 12. 4. 2019 Přípravný výbor: Mgr. Maršíková Miroslava, Ing. Štěpánová Valerie, PhDr. Vančová Jana   Kandidáti za VOŠ:       Ondrejčíková Radka (studentka 2.DFA)                                        Zemanová Leona (studentka 2.DFA) Kandidáti za…

Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky jsou k vyzvednutí  v ředitelně školy proti podpisu.

14. 2. 2019 se zúčastnily 2 žákyně (Tereza Freimannová a Kristýna Havránková) z 2. ZA  krajského kola soutěže z psychologie na SZŠ a VOŠZ v Nymburce. Letošní téma pro vypracování seminární práce znělo „Síla okamžiku“ a bylo velmi zajímavé, jak  různé byly příběhy s tématem spojené. Byly to opravdu silné okamžiky.  Děvčata byla nejmladší a obsadila pěkné 3. a…

Družstvo dívek SZŠ a VOŠZ Kolín se 13. února 2019 zúčastnilo okresního přeboru ve florbale středních škol, který se konal v hale BIOS v Kolíně. V silné konkurenci 5 družstev  nejprve porazilo Gymnázium Český Brod, poté si poradilo i s družstvem Gymnázia Kolín. Další překážkou, kterou úspěšně zdolalo, byly dívky z kolínské stavebky. Teprve ve finále…

Dne 31. 1. 2019 se konalo 4. školní kolo Psychologické olympiády na téma: ,,Síla okamžiku“. Zúčastnili se tito žáci: Petr Beneš 2. LY, Magdaléna Hrušková 2. LY, Tereza Freimanová 2. ZA, Kristýna Havránková 2. ZA, Markéta Kubálová 3. LY, Jakub Veselý 3. LY, Lucie Haškovcová 3. ZA. a Nikola Suchá 3. ZA. Všichni soutěžící přiblížili…

Dne 4. 12. 2018 se 47 žáků naší školy v doprovodu 2 vyučujících zúčastnilo poznávacího zájezdu do Vídně. Zde mohli zhlédnout císařské letní sídlo Schönbrunn, unikátní stavbu Hudertwasserhaus, projít se centrem Vídně od Hofburgu k chrámu sv. Štěpána a ulicí Am Graben až k vídeňské radnici. Zde si na závěr zájezdu mohli všichni zakoupit drobnosti na místním vánočním…

7. 12. 2018  šest žákyň 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent připravilo  program „Prevence úrazů“ pro děti z MŠ z Jestřabí Lhoty. Žákyně předvedly hranou pohádku Výlet. Děti pak určovaly, co vedlo k úrazu a zároveň se dozvěděly, jak poskytnout první pomoc. Také skládaly puzzle na téma prevence úrazu a shlédly video zaměřené na správné přecházení přes…

Dne 5. 12. 2018 žáci třídy 3. ZA, oboru Zdravotnický asistent navštívili dětské oddělení ON Kolín a potěšili děti Mikulášskou nadílkou. Mgr. Irena Böhmová, třídní učitelka

V pondělí 19. 11. 2018 se uskutečnil v hale STAP na Zálabí v Kolíně okresní turnaj v odbíjené dívek. Čtyři družstva hrála systémem „každý s každým“. Náš úvodní zápas proti největšímu favoritovi přeboru – Gymnáziu Kolín – skončil očekávaným výsledkem 2:0 pro soupeřky. Druhý zápas skončil vítězstvím Gymnázia Český Brod. Veškeré svoje síly vložily naše hráčky do zápasu…