Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Dne 4. 12. 2018 se 47 žáků naší školy v doprovodu 2 vyučujících zúčastnilo poznávacího zájezdu do Vídně. Zde mohli zhlédnout císařské letní sídlo Schönbrunn, unikátní stavbu Hudertwasserhaus, projít se centrem Vídně od Hofburgu k chrámu sv. Štěpána a ulicí Am Graben až k vídeňské radnici. Zde si na závěr zájezdu mohli všichni zakoupit drobnosti na místním vánočním…

7. 12. 2018  šest žákyň 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent připravilo  program „Prevence úrazů“ pro děti z MŠ z Jestřabí Lhoty. Žákyně předvedly hranou pohádku Výlet. Děti pak určovaly, co vedlo k úrazu a zároveň se dozvěděly, jak poskytnout první pomoc. Také skládaly puzzle na téma prevence úrazu a shlédly video zaměřené na správné přecházení přes…

Dne 5. 12. 2018 žáci třídy 3. ZA, oboru Zdravotnický asistent navštívili dětské oddělení ON Kolín a potěšili děti Mikulášskou nadílkou. Mgr. Irena Böhmová, třídní učitelka

V pondělí 19. 11. 2018 se uskutečnil v hale STAP na Zálabí v Kolíně okresní turnaj v odbíjené dívek. Čtyři družstva hrála systémem „každý s každým“. Náš úvodní zápas proti největšímu favoritovi přeboru – Gymnáziu Kolín – skončil očekávaným výsledkem 2:0 pro soupeřky. Druhý zápas skončil vítězstvím Gymnázia Český Brod. Veškeré svoje síly vložily naše hráčky do zápasu…

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje pořádala dne 14. 11. 2018 v budově „F“ CELOSVĚTOVÝ DEN STOP DEKUBITŮM. Této akce se zúčastnily dvě žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent. Prováděly ukázky polohování nemocných za využití elektrického lůžka a různých druhů polohovacích pomůcek, také demonstrovaly použití rozmanitého obvazového materiálu a doplňků výživy. Mgr. Irena Böhmová  

Dne 12. listopadu 2018 shlédlo 34 žáků naší školy divadelní představení v anglickém jazyce ONE DAY IN LONDON, které předvedli rodilí mluvčí z edukativní společnosti The Easy English Theatre. Představení se konalo v kolínském divadle. Ing. Jaromíra Červenková

Piškvorkáři ze SZŠ a VOŠZ Kolín se v pondělí 5.11. 2018 zúčastnili oblastního přeboru v piškvorkách. Přebor se konal na VOŠ, SPŠ a Jazykové škole s právem SJZ v Kutné Hoře. Při účasti 18 týmů byli účastníci rozděleni do 4 skupin. Vítězství ve skupině naše žáky posunulo do  vyřazovacích bojů. V nich pak obsadili celkové třetí místo a vybojovali si…

Dne 9.10.2018 se zúčastnilo 73 žáků 1. ročníků naší školy divadelního představení v anglickém jazyce. Divadelní centrum Zlín uvedlo v kolínském divadle hru s názvem Jack & Joe, která byla zaměřena na procvičování anglické gramatiky. Ing. J. Červenková

  SZŠ a VOŠZ, Kolín – Porto San Giorgio – Itálie – Sportovně turistický kurz se zaměřením na zdravotnictví Ve dnech od 7. 9. 2018 do 16. 9. 2018 se žáci 2. a 3. ročníku oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum zúčastnili sportovně turistického kurzu s odborným zaměřením na zdravotnický sektor. Po noční cestě autobusem…

Na již tradiční spolupráci mezi naší školou a MŠ Legerova navázala i v letošním roce červnová akce, kterou tentokrát pro předškoláky připravili žáci 2. ročníku oboru zdravotnický asistent. Program s ekologickou tematikou se uskutečnil příhodně v zeleni naší školní zahrady, kde pro děti bylo přichystáno několik stanovišť s různými aktivitami a úkoly. Děti různou formou poznávaly a popisovaly užitečné…