Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje pořádala dne 14. 11. 2018 v budově „F“ CELOSVĚTOVÝ DEN STOP DEKUBITŮM. Této akce se zúčastnily dvě žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent. Prováděly ukázky polohování nemocných za využití elektrického lůžka a různých druhů polohovacích pomůcek, také demonstrovaly použití rozmanitého obvazového materiálu a doplňků výživy. Mgr. Irena Böhmová  

Dne 12. listopadu 2018 shlédlo 34 žáků naší školy divadelní představení v anglickém jazyce ONE DAY IN LONDON, které předvedli rodilí mluvčí z edukativní společnosti The Easy English Theatre. Představení se konalo v kolínském divadle. Ing. Jaromíra Červenková

Piškvorkáři ze SZŠ a VOŠZ Kolín se v pondělí 5.11. 2018 zúčastnili oblastního přeboru v piškvorkách. Přebor se konal na VOŠ, SPŠ a Jazykové škole s právem SJZ v Kutné Hoře. Při účasti 18 týmů byli účastníci rozděleni do 4 skupin. Vítězství ve skupině naše žáky posunulo do  vyřazovacích bojů. V nich pak obsadili celkové třetí místo a vybojovali si…

Dne 9.10.2018 se zúčastnilo 73 žáků 1. ročníků naší školy divadelního představení v anglickém jazyce. Divadelní centrum Zlín uvedlo v kolínském divadle hru s názvem Jack & Joe, která byla zaměřena na procvičování anglické gramatiky. Ing. J. Červenková

  SZŠ a VOŠZ, Kolín – Porto San Giorgio – Itálie – Sportovně turistický kurz se zaměřením na zdravotnictví Ve dnech od 7. 9. 2018 do 16. 9. 2018 se žáci 2. a 3. ročníku oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum zúčastnili sportovně turistického kurzu s odborným zaměřením na zdravotnický sektor. Po noční cestě autobusem…

Na již tradiční spolupráci mezi naší školou a MŠ Legerova navázala i v letošním roce červnová akce, kterou tentokrát pro předškoláky připravili žáci 2. ročníku oboru zdravotnický asistent. Program s ekologickou tematikou se uskutečnil příhodně v zeleni naší školní zahrady, kde pro děti bylo přichystáno několik stanovišť s různými aktivitami a úkoly. Děti různou formou poznávaly a popisovaly užitečné…

Den integrovaných záchranných složek v ZŠ Červené Pečky Dne 14.6. 2018 navštívili žáci třídy 2.LA a 2. LY základní školu v Červených Pečkách, aby dětem předvedli základní ošetření různých zranění. Žáci byli rozděleni na 6 stanovišť, kde teoreticky i prakticky děti seznamovali s ošetřením zlomenin a popálenin, s ošetřením ran a krvácení. Žáci děti učili, jak…

U příležitosti celosvětových oslav Dne Země se na naší škole v dubnu konala přehlídka prezentací s ekologickou problematikou. Žáci tříd 2. LA a 2. ZA zpracovávali v průběhu školního roku vybrané ekologické téma, které pak veřejně prezentovali před svými spolužáky. Při zpracování témat a prezentací se vhodně uplatnily mezipředmětové vztahy mezi biologií a informační a komunikační technologií….

Dne 1. 6. 2018 byli pozváni 4 žáci ze třídy 2.LY na základní školu, aby prezentovali ukázky první pomoci. Žáci byli rozděleni na 4 stanoviště, kde teoreticky i prakticky děti seznamovali s technikou kardiopulmonální resuscitace, s ošetřením zlomenin a popálenin, s lékárničkou a se stabilizovanou polohou. Děti se aktivně účastnily činností na všech stanovištích. Celá akce jim byla…

Ve dnech 14.5.-25.5.2018 se žáci ze tříd 2.ZA, 3.ZA a 3.LY účastnili preventivního programu Hrou proti AIDS. Na ZŠ zábavnou formou informovali žáky o způsobech přenosu viru HIV a ochraně před ním.   Mgr. Maršíková Miroslava