Organizace školního roku 2018 – 2019

Zahájení školního roku 3.9. 2018
Maturitní zkoušky 3. 9.– 5.9. 2018 (písemné zkoušky společné části MZ)
  10. – 11. 9. 2018 (praktické zkoušky MZ 2018) – 4.roč
  12.9.  – 13.9. 2018  (ústní zkoušky MZ 2018) – 4.roč.
Burza škol Kutná Hora 24.10.2018
Burza škol Kolín 15.10.2018
Den otevřených dveří 15.10. 2018  (10.00-16.00 hod)
  10.12. 2018  (16.00-18.00 hod.
  18.2. 2019  (12.00- 16.00 hod.)
   
Podzimní prázdniny 29.10. – 30.10.2018
Čtvrtletní pedagogická rada 9.11.2018 (14.00 hod)
Informativní schůzka rodičů 9.11.2018 (16.00 hod)
Vánoční prázdniny 24.12.2018 – 2.1.2019 
Závěr klasifikace za 1.pololetí 24.1.2019 (12.00 hod)
Pololetní pedagogická rada 25.1.2019 (14.00 hod)
Ukončení vyučování v 1.pol.šk.r. 31.1.2019
Pololetní prázdniny

1.2.2019

Jarní prázdniny 4.3. – 10.3.2019
Velikonoční prázdniny 18.4. – 19.4.2019
Čtvrtletní pedagogická rada 12.4.2019 (14.00 hod)
Informativní schůzka rodičů 12.4.2019 (16.00 hod)
Odborná praxe 30.5. – 26.6.2019
Závěr klasifikace za 2.pololetí 21.6.2019  (12.00 hod)
Pedagogická rada 24 .6.2019 (14.00 hod)
Ukončení vyučování 2.pol.šk.r. 28.6.2019
Hlavní prázdniny 1.7. – 31.8. 2019
Školní rok 2018 – 2019 začne 2.9.2019