Časový plán školního roku 2017/2018 – SZŠ

Zahájení školního roku 4.9. 2017
Maturitní zkoušky 4. 9.– 6.9. 2017 (písemné zkoušky společné části MZ)
  11. – 12. 9. 2017 (praktická MZ) – 4.ZA
  13.9. 2017  (ústní zkoušky MZ 2016) – 4.roč.
Burza škol Kutná Hora 18.10.2017
Burza škol Kolín 16.10.2017
Den otevřených dveří 16.10. 2017  (10.00-16.00 hod)
  11.12. 2017  (16.00-18.00 hod.
  19.2. 2018  (12.00- 16.00 hod.)
Absolutorium  
Podzimní prázdniny 26.10. – 27.10.2017
Čtvrtletní pedagogická rada 10.11.2017 (14.00 hod)
Informativní schůzka rodičů 10.11.2017 (16.00 hod)
Vánoční prázdniny 23.12.2017 – 2.1.2018 
Závěr klasifikace za 1.pololetí 25.1.2018 (12.00 hod)
Pololetní pedagogická rada 26.1.2018 (14.00 hod)
Ukončení vyučování v 1.pol.šk.r. 31.1.2018
Pololetní prázdniny

2.2.2018

Jarní prázdniny 26.2. – 4.3.2018
Velikonoční prázdniny 29.3 – 30.3.2018
Čtvrtletní pedagogická rada 20.4.2018 (14.00 hod)
Informativní schůzka rodičů 20.4.2018 (16.00 hod)
Odborná praxe 31.5. – 27.6.2018
Závěr klasifikace za 2.pololetí 22.6.2018  (12.00 hod)
Pedagogická rada 25 .6.2018 (14.00 hod)
Ukončení vyučování 2.pol.šk.r. 29.6.2018
Hlavní prázdniny 2.7. – 31.8. 2018
Školní rok 2018 – 2019 začne 3.9.2018