Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro obor: Diplomovaná dětská sestra

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení oboru praktická sestra – dálková forma

 

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro VOŠ – obor Diplomovaná dětská sestra

 

 

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro obor:

Praktická sestra 53-41-M/03 (dálková forma vzdělávání) ZDE

 

 

Výsledky přijímacího řízení – praktická sestra – dálkové studium – ZDE

 

 

VYHLAŠUJEME 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO VOŠ – ZDE

 

VYHLAŠUJEME 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO SŠ – ZDE

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – VOŠ

Diplomovaná dětská sestra ZDE

Diplomovaný farmaceutický asistent ZDE

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2. kolo – denní studium

Poučení k výsledkům přijímacího řízení ZDE

Praktická sestra ZDE

Zdravotnické lyceum ZDE

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ A JEJICH RODIČŮ:

Informativní schůzka rodičů žáků přijatých do 1. PS (praktická sestra) se koná v pondělí 24. 6. 2019 od 16:00 hodin v budově SZŠ a VOŠZ, Kolín.

Informativní schůzka rodičů žáků přijatých do 1. LY (zdravotnické lyceum) se koná v úterý 25. 6. 2019 od 16:00 hodin v budově SZŠ a VOŠZ, Kolín.

Informativní schůzka přijatých uchazečů do 1. PSD (praktická sestra – dálkové studium) se koná ve středu 26. 6. 2019 od 9:00 hodin v budově SZŠ a VOŠZ, Kolín.

VYHLAŠUJEME 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – ZDE

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Poučení k výsledkům přijímacího řízení ZDE

Praktická sestra ZDE

Zdravotnické lyceum ZDE

Praktická sestra – dálkové studium ZDE

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO SZŠ ZDE

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 OTEVÍRÁME PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL TYTO OBORY: 

PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03 (denní)

Studium je vhodné pro dívky i chlapce

Počet přijímaných uchazečů: 60

Přihlášku ke studiu lze stáhnout ZDE nebo zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT.

Podání přihlášky ke vzdělávání do 1. 3. 2019

Přijímací zkoušky jsou zadávány centrálně z matematiky a českého jazyka

Kriteria pro přijetí budou zveřejněna v lednu 2019

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM   78-42-M/04 (denní)

Studium je vhodné pro dívky i chlapce

Počet přijímaných uchazečů: 30

Přihlášku ke studiu lze stáhnout ZDE nebo zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT.

Podání přihlášky ke vzdělávání do 1. 3. 2019

Přijímací zkoušky jsou zadávány centrálně z matematiky a českého jazyka

Kriteria pro přijetí budou zveřejněna v lednu 2019

PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03 – dálková forma vzdělávání

 Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Trvá 5 roků a výuka probíhá v rozsahu 220 hodin za školní rok a je organizována formou konzultačních hodin zpravidla v pátek.

Přihláška ke studiu ke stažení ZDE

Další informace o oborech najdete v menu  Studijní obory

Podání přihlášky ke vzdělávání do 1. 3. 2019

Přijímací zkoušky jsou zadávány centrálně z matematiky a českého jazyka

Kriteria pro přijetí budou zveřejněna v lednu 2019

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 OTEVÍRÁME PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ŠKOL TYTO OBORY: 

DIPLOMOVANÝ  FARMACEUTICKÝ  ASISTENT

POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 20

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. května 2019

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA

POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 20

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. května 2019

Přihláška ke studiu ke stažení ZDE

KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO VOŠ ZDE

“Pro život, ne pro školu se učíme.“

— SENECA