KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO SZŠ ZDE

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 OTEVÍRÁME PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL TYTO OBORY: 

PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03 (denní)

Studium je vhodné pro dívky i chlapce

Počet přijímaných uchazečů: 60

Přihlášku ke studiu lze stáhnout ZDE nebo zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT.

Podání přihlášky ke vzdělávání do 1. 3. 2019

Přijímací zkoušky jsou zadávány centrálně z matematiky a českého jazyka

Kriteria pro přijetí budou zveřejněna v lednu 2019

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM   78-42-M/04 (denní)

Studium je vhodné pro dívky i chlapce

Počet přijímaných uchazečů: 30

Přihlášku ke studiu lze stáhnout ZDE nebo zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT.

Podání přihlášky ke vzdělávání do 1. 3. 2019

Přijímací zkoušky jsou zadávány centrálně z matematiky a českého jazyka

Kriteria pro přijetí budou zveřejněna v lednu 2019

PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03 – dálková forma vzdělávání

 Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Trvá 5 roků a výuka probíhá v rozsahu 220 hodin za školní rok a je organizována formou konzultačních hodin zpravidla v pátek.

Přihláška ke studiu ke stažení ZDE

Další informace o oborech najdete v menu  Studijní obory

Podání přihlášky ke vzdělávání do 1. 3. 2019

Přijímací zkoušky jsou zadávány centrálně z matematiky a českého jazyka

Kriteria pro přijetí budou zveřejněna v lednu 2019

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 OTEVÍRÁME PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ŠKOL TYTO OBORY: 

DIPLOMOVANÝ  FARMACEUTICKÝ  ASISTENT

POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 20

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. května 2019

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA

POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 20

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. května 2019

Přihláška ke studiu ke stažení ZDE

KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO VOŠ ZDE

“Pro život, ne pro školu se učíme.“

— SENECA