Dopolední vyučování            
  00 0 1 2 3 4 5 6
  6,30 – 7,15 7,20 – 8,05 8,10 – 8,55 9,00 – 9,45 9,55 – 10,40 10,55 – 11,40 11,45 – 12,30 12,40 – 13,25
                 
Odpolední vyučování            
  1 2 3 4 5 6    
  13,30 – 14,15 14,25 – 15,10 15,15 – 16,00 16,05 – 16,50 16,55 – 17,40 17,45 – 18,30    

 

Přehled rozvrhů, zkratek vyučujících, zkratek předmětů

Zkratky vyučujících

B Mgr. Soňa Bartuňková – psychologie, odborné předměty

Bö Mgr. Irena Böhmová – učitelka odborných předmětů

Č Ing. Jaromíra Červenková – anglický jazyk

Du Ing. Vladimír Dušek – fyzika, informační a komunikační technologie, matematika

Hl Mgr. Ludmila Hlaváčková – zástupkyně ředitelky školy, matematika, chemie, laboratorní technika,

Ka Ing. Tomáš Karásek – vybrané laboratorní metody, chemie a biochemie, analytická chemie, informační a komunikační technologie

Kř Mgr. Daniela Křepelková – ředitelka školy, učitelka odborných předmětů

Ing. Monika Literová – ekonomika, anglický jazyk – do 31.12.2017

Mar Mgr. Miroslava Maršíková – učitelka odborných předmětů, učitelka řídící praktické vyučování

M.M Mgr. Miroslava Mokráčková – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

Po Ing. Martina Podskalská – chemie, biochemie, laboratorní technika

P Mgr. Jana Pospíšilová – český jazyk a literatura, německý jazyk, ruský jazyk, literární výchova

Sva Mgr. Jitka Svárovská – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

M.Sv Mgr. Miloš Svítil – tělesná výchova

Sv RNDr. Eva Svítilová – biologie, chemie, farmaceutická botanika, koordinátor EVVO

Ště Ing. Valerie Štěpánová – informační a komunikační technologie, koordinátor ICT

Št Mgr. Vladislav Štrupl – německý jazyk, ruský jazyk, dějepis

U Mgr. Kateřina Urbanová – anglický jazyk, latinský jazyk

Va PhDr. Jana Vančová – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

Vo Mgr. Helena Vondráčková – klinická biochemie, somatologie, výchova ke zdraví

Zd Mgr. Vladimír Zdeněk – český jazyk a literatura, občanská nauka

MUDr. Eva Blažková – patologie

PharmDr. Miroslava Bucharová – příprava léčiv

Mgr. Michaela Formánková – příprava léčiv

Mgr. Jana Grandischová – matematika

Hav e Zuzana Havlínová – cvičení z hematologie a transfúzní služby

Háj e Mgr. Zuzana Hájková – lékárenství

Hn e Mgr. Petra Hniličková – výdejní činnost

Chal e MUDr. Dagmar Chalupová – hematologie a transfúzní služba

Jan e Mgr. Martina Janáčková – chemie léčiv, kosmetologie

Ja MUDr. Ivana Janečková – patologie

Ji e MUDr. Jaroslava Jirků – základy epidemiologie a hygieny, mikrobiologie

Mgr. Jana Konopáčová – farmakologie

Kr Mgr. Martina Králová – výchova ke zdraví

Kupr e Ing. Marie Kuprová – základy radiologie

RNDr. Milan Mokrý, CSc. – analýza léčiv

Mgr. Jana Pánková – farmakologie

Mgr. Olga Plucarová – histologie a histologická technika – cvičení

Mgr. Jitka Pomikálková – anglický jazyk

PharmDr. Kateřina Pravdíková – analýza léčiv – do 31.12.2017

Spá e Mgr. Iva Spáčilová – farmakognozie

Stř Mgr. Tereza Stříbrná – mikrobiologie, imunologie a epidemiologie

Mgr. Hana Schwarzmannová – výdejní činnost

Mgr. Lenka Smyčková – zdravotnické potřeby

Un Ing. Lenka Unucková – cvičení z mikrobiologie a imunologie

Ing. Kamila Verfelová – ekonomika

Ž MUDr. Radim Žalud – histologie a histologická technika

Zkratky předmětů

ANC – Analytická chemie
ANF – Anatomie a fyziologie
ANJ – Anglický jazyk
ANL – Analýza léčiv
BI – Biologie
BIO – Biochemie
CJ – Český jazyk
CJL – Český jazyk a literatura
DEJ – Dějepis
EKO – Ekonomika
FAB – Farmaceutická botanika
FABcv – Farmaceutická botanika-cvičení
FKL – Farmakologie
FGN – Farmakognózie
FGNcv – Farmakognózie – cvičení
FYZ – Fyzika
FYZcv – Fyzika – cvičení
HTS – Hematologie a transfuzní služba
HTScv – Cvičení z hematologie a transfuzní služby
HHT – Histologie a histologická technika
CHE – Chemie
CHEcv – Chemie – cvičení
CHL – Chemie léčiv
CHB – Chemie a biochemie
IKT – Informační a komunikační technologie
KLB – Klinická biochemie
KP – Klinická propedeutika
KLBcv – Cvičení z klinické biochemie
KOS – Kosmetologie
KV – Kulturní výchova
LAJ – Latinský jazyk
LAT – Laboratorní technika
LEK – Lékárenství
LIV – Literární výchova
MAT – Matematika
MI – Mikrobiologie
MIH – Mikrobiologie a hygiena
MIE – Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie
MIEcv – Cvičení z mikrobiologie a imunologie
NEJ – Německý jazyk
OBN – Občanská nauka
ODP – Odborná praxe
OSE – Ošetřovatelství
OSN – Ošetřování nemocných
OŠP – Ošetřovatelská propedeutika
PAP – Patofyziologie a patologie
PAT – Patologie
POC – Praktická odborná část
PP – První pomoc
PPM – První pomoc a medicína katastrof
PRL – Příprava léčiv
PRLcv – Příprava léčiv – cvičení
PS – Psychologie
PSK – Psychologie a komunikace
RUJ – Ruský jazyk
SAP – Seminář k absolventské práci
SOM – Somatologie
TEV – Tělesná výchova
VLM – Vybrané laboratorní metody
VKZ – Výchova ke zdraví
ZAR – Základy radiologie
ZEH – Základy epidemiologie a hygieny
VEZ – Veřejné zdravotnictví
VZV – Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví
VYC – Výživa člověka
VYD – Výdejní činnost
ZDP – Zdravotnické prostředky
SMAT – Seminář z matematiky
SNEJ – Seminář z německého jazyka
SANJ – Seminář z anglického jazyka
SFYZ – Seminář z fyziky
SVS – Společenskovědní seminář