Přehled skupin VOŠZ

Stud. skupina 2. DFA, Diplomovaný farmaceutický asistent – ved. učitel studijní skupiny Ing. J. Červenková    cervenkova@zdravotka.cz

Stud. skupina 3. DFA, Diplomovaný farmaceutický asistent, ved. učitel studijní skupiny Ing. T. Karásek    karasek@zdravotka.cz

Učební plán skupin

Diplomovaný farmaceutický asistent
53-43-N/11