Přehled tříd SZŠ

Třída 1. LA, obor laboratorní asistent, třídní učitel Mgr. K. Urbanová    urbanova@zdravotka.cz

Třída 1. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Ing. M. Podskalská    podskalska@zdravotka.cz

Třída 1. ZA, obor zdravotnický asistent, třídní učitel Mgr. S. Bartuňková    bartunkova@zdravotka.cz

Třída 2. ZA, obor zdravotnický asistent, třídní učitel Mgr. V. Štrupl    strupl@zdravotka.cz

Třída 2. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Ing. V. Štěpánová    stepanova@zdravotka.cz

Třída 3. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel RNDr. E. Svítilová    svitilova@zdravotka.cz

Třída 3. LA, obor laboratorní asistent, třídní učitel Mgr. J. Pospíšilová    pospisilova@zdravotka.cz

Třída 3. ZA, obor zdravotnický asistent, třídní učitel Mgr. I. Böhmová    bohmova@zdravotka.cz

Třída 4. ZA, obor zdravotnický asistent, třídní učitel Mgr. M. Mokráčková    mokrackova@zdravotka.cz

Třída 4. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Mgr. V. Zdeněk    zdenek@zdravotka.cz

Třída 2. ZAD, obor zdravotnický asistent, třídní učitel Mgr. J. Svárovská    svarovska@zdravotka.cz, v.z. Mgr. M. Maršíková marsikova@zdravotka.cz

Třída 5. ZAD, obor zdravotnický asistent, třídní učitel PhDr. J. Vančová    vancova@zdravotka.cz

Učební plány jednotlivých oborů

Zdravotnický asistent
53-41-M/01

Laboratorní asistent
53-43-M/01

Zdravotnické lyceum
78-42-M/04

Zdravotnický asistent
53-43-M/01 – dálkové studium