Interní učitelé

Mgr. Soňa Bartuňková – psychologie, odborné předměty

Mgr. Irena Böhmová – učitelka odborných předmětů

Ing. Jaromíra Červenková – anglický jazyk

Ing. Vladimír Dušek – fyzika, matematika

Mgr. Ludmila Hlaváčková – zástupkyně ředitelky školy, matematika

Ing. Tomáš Karásek – vybrané laboratorní metody, chemie, informační a komunikační technologie, laboratotrní technika

Mgr. Daniela Křepelková – ředitelka školy, učitelka odborných předmětů

Mgr. Miroslava Maršíková – učitelka odborných předmětů, učitelka řídící praktické vyučování

Mgr. Miroslava Mokráčková – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

Ing. Martina Podskalská – chemie, biochemie, fyzika, vybrané laboratorní metody

Mgr. Jana Pospíšilová – český jazyk a literatura, německý jazyk, ruský jazyk, literární výchova

PaedDr. Alena Sosnovcová – anglický jazyk

Mgr. Jitka Svárovská – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

Mgr. Miloš Svítil – tělesná výchova

RNDr. Eva Svítilová – biologie, chemie, farmaceutická botanika, somatologie, koordinátor EVVO

Ing. Valerie Štěpánová – informační a komunikační technologie, koordinátor ICT

Mgr. Vladislav Štrupl – německý jazyk, ruský jazyk, dějepis

Mgr. Kateřina Urbanová – anglický jazyk, latinský jazyk

PhDr. Jana Vančová – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

Mgr. Vladimír Zdeněk – český jazyk a literatura, občanská nauka

Externí učitelé

MUDr. Eva Blažková – patologie

MUDr. Irena Čápová – hematologie a transfúzní služba

JUDr. Veronika Dvořáková – veřejné zdravotnictví

Mgr. Michaela Formánková – příprava léčiv

Mgr. Zuzana Hájková – lékárenství

PharmDr. Petra Hniličková – výdejní činnost

Mgr. Martina Janáčková – chemie léčiv, kosmetologie

MUDr. Jaroslava Jirků – základy epidemiologie a hygieny, mikrobiologie

Mgr. Jana Konopáčová – farmakognozie

Ing. Marie Kuprová – základy radiologie

RNDr. Milan Mokrý, CSc. – analýza léčiv

Mgr. Jana Pánková – farmakologie

Mgr. Olga Plucarová – histologie a histologická technika – cvičení

Mgr. Tereza Stříbrná – mikrobiologie, imunologie a epidemiologie

Mgr. Iva Spáčilová – farmakognozie

Mgr. Hana Schwarzmannová – výchova ke zdraví, veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

Mgr. Lenka Smyčková – zdravotnické potřeby

Jana Švandová – cvičení z hematologie a transfúzní služby

Ing. Lenka Unucková – cvičení z mikrobiologie a imunologie

Mgr. Helena Vondráčková – klinická biochemie

Ing. Jana Procházková – ekonomika

MUDr. Radim Žalud – histologie a histologická technika