Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Suplování na jednotlivé dny

Po 19.2. 00 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1.ZA     OBN=MAT

Grandisch 

         MAT=sam.pr

Zd

         
1.LY                          
2.LA                          
2.LY      MAT=ANJ

Č

     TEV=MAT

Grandischová

   ANJ=TEV

M.Sv

         
2.ZA                          
3.ZA                          
3.LY                          
4.ZA                          
4.LA                          
4.LY            MAT=sam.pr

Mar

             
1. DFA                          
2. DFA                          
3. DFA                          
Út 20.2. 00 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1.ZA                          
1.LY                          
2.LA                          
2.LY                          
2.ZA                          
3.ZA                          
3.LY                          
4.LA                          
4.ZA                          
4.LY                          
1. DFA                          
2. DFA      KOS

volno

 CHLp

volno

 CHLp

volno

         LEKp

Hájková

 LEKp

Hájková

LEKp

Hájková 

 
3. DFA                          
St 21.2. 00 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1.ZA                          
1.LY                          
2.LA                          
2.LY                          
2.ZA  OSEcv1

Klin. hod. Bö

 OSEcv1

Klin.hod.Bö

 Osecv1

Klin.hod.Bö

OSEcv1=klin.hod.Bö

PP2   Va 

                 
3.ZA                          
3.LY                          
4.LA                          
4.ZA                          
4.LY                          
1. DFA                          
2. DFA                FGNcv

volno

FGNcv

volno 

FGNcv

volno 

     
3. DFA                          
Čt 15.2. 00 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1.ZA                          
1.LY                          
2.LA                  KLB

exkurze Vo

 KLB

exkurze  Vo

     
2.LY                          
2.ZA                          
3.ZA                          
3.LY                          
4.ZA                          
4.LA    HHTcv

Havlínová

 HHTcv

Havlínová

 HHTcv

Havlínová

                 
4.LY                          
1. DFA                          
2. DFA                          
3. DFA                          
Pá 16.2. 00 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1.ZA                          
1.LY                          
2.LA                          
2.LY                          
2.ZA                          
3.ZA                          
3.LY                          
4.LA                          
4.ZA                          
4.LY                          
1. DFA    PRL

volno

 PRL

volno

 PRL

volno

 PRL

volno

               
2. DFA        FKLp

volno

                 
3. DFA                          

Zkratky vyučujících

Zkratky předmětů

B Mgr. Soňa Bartuňková – psychologie, odborné předměty

Bö Mgr. Irena Böhmová – učitelka odborných předmětů

Č Ing. Jaromíra Červenková – anglický jazyk

Du Ing. Vladimír Dušek – fyzika, informační a komunikační technologie, matematika

Hl Mgr. Ludmila Hlaváčková – zástupkyně ředitelky školy, matematika, chemie, laboratorní technika,

Ka Ing. Tomáš Karásek – vybrané laboratorní metody, chemie a biochemie, analytická chemie, informační a komunikační technologie

Kř Mgr. Daniela Křepelková – ředitelka školy, učitelka odborných předmětů

Ing. Monika Literová – ekonomika, anglický jazyk – do 31.12.2017

Mar Mgr. Miroslava Maršíková – učitelka odborných předmětů, učitelka řídící praktické vyučování

M.M Mgr. Miroslava Mokráčková – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

Po Ing. Martina Podskalská – chemie, biochemie, laboratorní technika

P Mgr. Jana Pospíšilová – český jazyk a literatura, německý jazyk, ruský jazyk, literární výchova

Sva Mgr. Jitka Svárovská – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

M.Sv Mgr. Miloš Svítil – tělesná výchova

Sv RNDr. Eva Svítilová – biologie, chemie, farmaceutická botanika, koordinátor EVVO

Ště Ing. Valerie Štěpánová – informační a komunikační technologie, koordinátor ICT

Št Mgr. Vladislav Štrupl – německý jazyk, ruský jazyk, dějepis

U Mgr. Kateřina Urbanová – anglický jazyk, latinský jazyk

Va PhDr. Jana Vančová – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

Vo Mgr. Helena Vondráčková – klinická biochemie, somatologie, výchova ke zdraví

Zd Mgr. Vladimír Zdeněk – český jazyk a literatura, občanská nauka

MUDr. Eva Blažková – patologie

PharmDr. Miroslava Bucharová – příprava léčiv

Mgr. Michaela Formánková – příprava léčiv

Mgr. Jana Grandischová – matematika

Hav e Zuzana Havlínová – cvičení z hematologie a transfúzní služby

Háj e Mgr. Zuzana Hájková – lékárenství

Hn e Mgr. Petra Hniličková – výdejní činnost

Chal e MUDr. Dagmar Chalupová – hematologie a transfúzní služba

Jan e Mgr. Martina Janáčková – chemie léčiv, kosmetologie

Ja MUDr. Ivana Janečková – patologie

Ji e MUDr. Jaroslava Jirků – základy epidemiologie a hygieny, mikrobiologie

Mgr. Jana Konopáčová – farmakologie

Kr Mgr. Martina Králová – výchova ke zdraví

Kupr e Ing. Marie Kuprová – základy radiologie

RNDr. Milan Mokrý, CSc. – analýza léčiv

Mgr. Jana Pánková – farmakologie

Mgr. Olga Plucarová – histologie a histologická technika – cvičení

Mgr. Jitka Pomikálková – anglický jazyk

PharmDr. Kateřina Pravdíková – analýza léčiv – do 31.12.2017

Spá e Mgr. Iva Spáčilová – farmakognozie

Stř Mgr. Tereza Stříbrná – mikrobiologie, imunologie a epidemiologie

Mgr. Hana Schwarzmannová – výdejní činnost

Mgr. Lenka Smyčková – zdravotnické potřeby

Un Ing. Lenka Unucková – cvičení z mikrobiologie a imunologie

Ing. Kamila Verfelová – ekonomika

Ž MUDr. Radim Žalud – histologie a histologická technika

ANC – Analytická chemie
ANF – Anatomie a fyziologie
ANJ – Anglický jazyk
ANL – Analýza léčiv
BI – Biologie
BIO – Biochemie
CJ – Český jazyk
CJL – Český jazyk a literatura
DEJ – Dějepis
EKO – Ekonomika
FAB – Farmaceutická botanika
FABcv – Farmaceutická botanika-cvičení
FKL – Farmakologie
FGN – Farmakognózie
FGNcv – Farmakognózie – cvičení
FYZ – Fyzika
FYZcv – Fyzika – cvičení
HTS – Hematologie a transfuzní služba
HTScv – Cvičení z hematologie a transfuzní služby
HHT – Histologie a histologická technika
CHE – Chemie
CHEcv – Chemie – cvičení
CHL – Chemie léčiv
CHB – Chemie a biochemie
IKT – Informační a komunikační technologie
KLB – Klinická biochemie
KP – Klinická propedeutika
KLBcv – Cvičení z klinické biochemie
KOS – Kosmetologie
KV – Kulturní výchova
LAJ – Latinský jazyk
LAT – Laboratorní technika
LEK – Lékárenství
LIV – Literární výchova
MAT – Matematika
MI – Mikrobiologie
MIH – Mikrobiologie a hygiena
MIE – Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie
MIEcv – Cvičení z mikrobiologie a imunologie
NEJ – Německý jazyk
OBN – Občanská nauka
ODP – Odborná praxe
OSE – Ošetřovatelství
OSN – Ošetřování nemocných
OŠP – Ošetřovatelská propedeutika
PAP – Patofyziologie a patologie
PAT – Patologie
POC – Praktická odborná část
PP – První pomoc
PPM – První pomoc a medicína katastrof
PRL – Příprava léčiv
PRLcv – Příprava léčiv – cvičení
PS – Psychologie
PSK – Psychologie a komunikace
RUJ – Ruský jazyk
SAP – Seminář k absolventské práci
SOM – Somatologie
TEV – Tělesná výchova
VLM – Vybrané laboratorní metody
VKZ – Výchova ke zdraví
ZAR – Základy radiologie
ZEH – Základy epidemiologie a hygieny
VEZ – Veřejné zdravotnictví
VZV – Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví
VYC – Výživa člověka
VYD – Výdejní činnost
ZDP – Zdravotnické prostředky
SMAT – Seminář z matematiky
SNEJ – Seminář z německého jazyka
SANJ – Seminář z anglického jazyka
SFYZ – Seminář z fyziky
SVS – Společenskovědní seminář

Výstava „Člověk v náhradách“ Třídy 2. LY a 3. LY se v úterý 30. 1.2018 zúčastnily exkurze do Národního technického muzea v Praze. Kromě celkové prohlídky muzea zde žáci především navštívili výstavu „Člověk v náhradách“, která je skvělou ukázkou spolupráce medicínských a technických oborů. K vidění zde bylo množství protetických pomůcek z historie a současnosti,…

5.12.2017 3 žákyně třídy 3.ZA zorganizovaly mikulášskou nadílku na dětském oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Rozdanými balíčky s dobrotami potěšily děti při jejich hospitalizaci. Mgr. Maršíková Miroslava

Macharovo pero 2017 Ve středu 6. 12. se v Městské knihovně Kolín konalo slavnostní vyhlášení výsledků  12. ročníku literární soutěže Macharovo pero. Předsedkyně poroty Irena Fuchsová každou vyhodnocenou práci  nejdříve charakterizovala, poté přečetla vybraný úryvek. Žákyně 4. LA Simona Pešková byla mezi oceněnými. Její práce získala krásné 3. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Jana…