UČEBNÍ  PLÁN praktická sestra – denní studium

Denní studium

53-41-M/03 Praktická sestra

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

v ročníku

vyučovací předmět

1.

2.

3.

4.

celkem

Povinné předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

4

3

3

4

14

Dějepis

2

-

-

-

2

Občanská nauka

1

2

-

-

3

Chemie

2

-

-

-

2

Biologie

1

1

-

-

2

Fyzika

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

1

-

7

První pomoc

-

1

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

-

-

4

Ekonomika

-

-

2

-

2

Somatologie

4

-

-

-

4

Klinická propedeutika

-

1

-

-

1

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

1

-

-

-

1

Patologie

-

1

-

-

1

Odborná latinská terminologie

1

-

-

-

1

Základy epidemiologie a hygieny

-

1

-

-

1

Ošetřovatelství *

4

6

6

6

22

Ošetřování nemocných *

-

4

14

14

32

Psychologie a komunikace *

-

2

2

2

6

Celkem hodin

32

32

33

31

128

Odborná praxe

-

-

4týd

1týd

-