Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Na již tradiční spolupráci mezi naší školou a MŠ Legerova navázala i v letošním roce červnová akce, kterou tentokrát pro předškoláky připravili žáci 2. ročníku oboru zdravotnický asistent. Program s ekologickou tematikou se uskutečnil příhodně v zeleni naší školní zahrady, kde pro děti bylo přichystáno několik stanovišť s různými aktivitami a úkoly. Děti různou formou poznávaly a popisovaly užitečné…

Den integrovaných záchranných složek v ZŠ Červené Pečky Dne 14.6. 2018 navštívili žáci třídy 2.LA a 2. LY základní školu v Červených Pečkách, aby dětem předvedli základní ošetření různých zranění. Žáci byli rozděleni na 6 stanovišť, kde teoreticky i prakticky děti seznamovali s ošetřením zlomenin a popálenin, s ošetřením ran a krvácení. Žáci děti učili, jak…

U příležitosti celosvětových oslav Dne Země se na naší škole v dubnu konala přehlídka prezentací s ekologickou problematikou. Žáci tříd 2. LA a 2. ZA zpracovávali v průběhu školního roku vybrané ekologické téma, které pak veřejně prezentovali před svými spolužáky. Při zpracování témat a prezentací se vhodně uplatnily mezipředmětové vztahy mezi biologií a informační a komunikační technologií….

Dne 1. 6. 2018 byli pozváni 4 žáci ze třídy 2.LY na základní školu, aby prezentovali ukázky první pomoci. Žáci byli rozděleni na 4 stanoviště, kde teoreticky i prakticky děti seznamovali s technikou kardiopulmonální resuscitace, s ošetřením zlomenin a popálenin, s lékárničkou a se stabilizovanou polohou. Děti se aktivně účastnily činností na všech stanovištích. Celá akce jim byla…

Ve dnech 14.5.-25.5.2018 se žáci ze tříd 2.ZA, 3.ZA a 3.LY účastnili preventivního programu Hrou proti AIDS. Na ZŠ zábavnou formou informovali žáky o způsobech přenosu viru HIV a ochraně před ním.   Mgr. Maršíková Miroslava