Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

 

SZŠ a VOŠZ, Kolín – Porto San Giorgio – Itálie – Sportovně turistický kurz se zaměřením na zdravotnictví
Ve dnech od 7. 9. 2018 do 16. 9. 2018 se žáci 2. a 3. ročníku oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum zúčastnili sportovně turistického kurzu s odborným zaměřením na zdravotnický sektor. Po noční cestě autobusem dorazilo 33 žáků doprovázených třemi vyučujícími do střediska Capannina v městečku Porto San Giorgio v Itálii.
První den jsme strávili u moře a po dlouhé cestě nás plavání, sluníčko a čistý vzduch krásně občerstvily. V dalších dnech už jsme sportování u moře doplňovali kulturními a odborně zaměřenými aktivitami. Navštívili jsme historické centrum Porto San Giorgio. Pěšky jsme ve vedru zdolali vrchol se středověkým městečkem Torre di Palme, odkud byl nádherný výhled na moře a pobřeží Marche. Velmi zajímavá byla exkurze ve firmě zpracovávající tradičním způsobem olivy a návštěva farmy ve vesničce Moresco. Součástí byla i ochutnávka místních tradičních specialit.
Odborná část byla pro žáky velmi zajímavá a předčila naše očekávání. Na univerzitě ve městě Fermo se nás ujal prof. Adoriano Santarelli a spolu se studentem této univerzity zasvětil naše žáky do systému zdravotnictví v Itálii. Pak jsme navštívili nemocnici města Fermo, kde jsme byli po skupinách očitými svědky gastroskopie s odborným výkladem v anglickém jazyce. Pro žáky i vyučující byla tato zkušenost překvapivá a přínosná.
Velký zájem byl o návštěvu Komunity San Girolamo, kde je pomáháno klientům s psychickými problémy a ředitel této instituce byl velmi spokojen, že naši žáci nepoznali, kdo je personál, kdo klient a kdo je tam na návštěvě. Devět našich žáků, kteří byli vybráni k této návštěvě, pak večer vyprávělo ostatním o svých zážitcích z tohoto centra.
Je nutno podotknout, že na pláži a také ve volných chvílích žáci sami iniciativně chodili za paní učitelkou Urbanovou a procvičovali anglický jazyk, s paní učitelkou Štěpánovou se učili základům italského jazyka a s panem učitelem Svítilem si užili sportování, opakování angličtiny a společně jsme často zpívali nejen české, ale také jednu italskou píseň.
Poslední den dopoledne jsme se rozloučili s mořem a před odjezdem jsme se pod vedením pana doktora Mareše a lékařů z 1. LF zúčastnili testování fyzické kondice seniorů. Aktivně se zapojili jak žáci tak vyučující.
Panu doktorovi Marešovi patří upřímné poděkování za velmi přínosný týden po stránce sportovní, kulturní a především odborné.
Dále bychom chtěli poděkovat zřizovateli naší školy – Středočeskému kraji – za poskytnutou finanční podporu.
Zapsala: Ing. Valerie Štěpánová

CategoryAktuality