Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

V areálu tábora Zálesí, Mladé Bříště, se ve dnech 22. a 23. června 20202 uskutečnil už 26. ročník Mezinárodní soutěže v první pomoci, kterou organizovala zdravotnická škola OA, SZŠ a SOŠS Jihlava. Soutěže se zúčastnilo 23 týmů studentů středních zdravotnických škol z České republiky. Školu reprezentovali kapitánka Samantha Zubajová 1.PSB, Tomková Miloslava 1.PSB , Moysyiuk Adelína 1.PSB a Jiří Papež, který je žákem 2. PS.

 Na každý tým čekaly stejné modelové situace, které bylo nutno rychle vyřešit, poskytnout první pomoc a kontaktovat zdravotnickou službu první pomoci. Všechna stanoviště byla velmi náročná jak na ošetření, tak na počet ošetřovaných. Každé družstvo si muselo poradit s hromadným neštěstím ( havárie 2 aut), opilou a s drogovanou  skupinou lidí (otrava alkoholem, omamné látky, epileptický záchvat a popáleniny) a s osobami s  počínající hypoglikémii, po  úrazu elektrickým proudem a s amputací  dvou prstů.

V průběhu řešení nenadálé situace na jednotlivých stanovištích porotci hodnotili úroveň poskytování první pomoci, rychlost a adekvátnost reakce a také spolupráci a komunikaci v týmu.

Cílem celé akce byla nejen výměna zkušeností mezi vyučujícími, žáky a zdravotnickými pracovníky, ale také prohloubení vzájemné spolupráce mezi školami. Akce proběhla za podpory Kraje Vysočina.

 

Mgr. et Mgr. Miroslava Carva

Write a comment:

*

Your email address will not be published.