Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

V rámci ekologického a environmentálního vzdělávání i výchovy si žáci tříd 2. PSA a 2. PSB připravili bohatý program pro předškoláky na školní zahradě SZŠ a VOŠZ Kolín.
Ve středu 21. 6. 2023 byly cílovou skupinou děti z Dětského centra Kolín, ve čtvrtek 22. 6. 2023 si žáci oboru praktická sestra pozvali děti z MŠ Legerova, Kolín. Se zohledněním věku děti plnily rozmanité úkoly, řešily kvízy, pracovaly s obrázky, zapojovaly se do simulačních her. Dozvěděly se zajímavosti ze života včel, vyzkoušely si třídit odpad a správně nakládat s potravinami – tak, aby se zabránilo jejich plýtvání. Poznávaly zvířátka podle obrázků i podle hlasových projevů, hrály pexeso s přírodní tématikou. Všechny děti si vyzkoušely základní prvky první pomoci ošetření ran, ty větší zvládly i masáž srdce na zdravotnickém modelu. Předškoláci na pracovních listech objevovali a popisovali zásahy člověka do krajiny, a nakonec si i zaseli semínka rajčat a vlastnoručně označené výtvory si odnesli k dalšímu pěstování.
Akce byla úspěšná a přinesla radost i poznání oběma zúčastněným stranám.

 

RNDr. Eva Svítilová, koordinátorka EVVO

Write a comment:

*

Your email address will not be published.