Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Dne 20. a 21.11. 2023 se žáci prvních ročníků oboru Praktická sestra zúčastnili exkurze do Nízkoprahového centra pro děti a mládež Kolárka. Pracovníci tohoto centra naše studenty seznámili s činností tohoto zařízení a jeho účelem. Žáci si mohli projít prostory centra, nahlédnout do posilovny a do zkušebny a byl jim představen kompletní tým, který se mladým lidem věnuje a pomáhá jim.

Nízkoprahové centrum Kolárka slouží lidem ve věku 6-26 let, kteří potřebují pomoc nebo poradit s tíživou situací v rodině, ve škole, ve vztazích, apod., popřípadě se závislostmi.

Mgr. Soňa Bartuňková,

metodik prevence sociálně-patologických jevů

Write a comment:

*

Your email address will not be published.