Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Jako každý rok i letos se uskuteční běžecký závod Běhej Borky, a to 2.4. Výtěžek této charitativní akce bude použit na podporu nově příchozích z Ukrajiny. Podrobné informace najdete na https://www.behejborky.cz/

V úterý 22. 2. 2022 proběhla v obecní knihovně v Tatcích instruktáž o první pomoci s praktickým nácvikem kardiopulmonální resuscitace. Resuscitaci a povídání o bezvědomí měla na starosti Laura Kuklová ze 3.PSA, Eliška Javůrková ze 3. PSA seznámila účastníky s postupem při zástavě krvácení a o ošetřování raněných při šoku. PhDr. Jana Vančová, odborná učitelka,…

Dne 9. 2. 2022 se konalo 6. školní kolo Psychologické olympiády na téma: ,,Setkání s radostí“. Zúčastnili se tito žáci: Jana Procházková 2. LY, Karel Vašák 2. LY, Lucie Bejlková 2. PS, Jan Formánek 2. PS, Jiří Jirsa 3. LY, Patrik Půža 3. LY, Eliška Javůrková 3. PSA a Tereza Jedličková 3. PSB. Všichni soutěžící…

1. prosince 2021 byla oceněna žákyně třídy 2.LY Jana Procházková za třetí místo ve třetí kategorii (střední školy) v literární soutěži „Macharovo pero“. Porotu Jana zaujala svým zpracováním tématu Co mi dal nebo vzal uplynulý rok. Celá škola Janě blahopřeje ke skvělému výsledku a přeje hodně sil do další tvorby.  Mgr. J. Beňovský

21. 2. 2022 od 12:00 do 16:00 hodin se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

PF 2022

Page 3 of 23 1 2 3 4 5 23