VOŠ – 3. kolo přijímacího řízení ZDE

Výsledky pro obor DFA – 2. kolo – ZDE

Výsledky pro obor DDS – 2. kolo – ZDE

 

SEZNAM UČEBNIC PRO 1. PS ZDE

SEZNAM UČEBNIC PRO 1. LA ZDE

SEZNAM UČEBNIC PRO 1. LY ZDE

 

Čestné prohlášení – uchazeč ZDE

Ochrana zdraví – uchazeč ZDE

 

 

Termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo MŠMT na 12. a 13. 4. 2021 pro čtyřleté obory vzdělávání.

 

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 OTEVÍRÁME PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL TYTO OBORY: 

PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03 (denní)

Studium je vhodné pro dívky i chlapce

Počet přijímaných uchazečů: 60

Přihlášku ke studiu lze stáhnout ZDE nebo zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT.

Podání přihlášky ke vzdělávání do 1. 3. 2021

Přijímací zkoušky jsou zadávány centrálně z matematiky a českého jazyka

Kriteria pro přijetí budou zveřejněna v lednu 2021

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM   78-42-M/04 (denní)

Studium je vhodné pro dívky i chlapce

Počet přijímaných uchazečů: 30

Přihlášku ke studiu lze stáhnout ZDE nebo zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT.

Podání přihlášky ke vzdělávání do 1. 3. 2021

Přijímací zkoušky jsou zadávány centrálně z matematiky a českého jazyka

Kriteria pro přijetí budou zveřejněna v lednu 2021

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 OTEVÍRÁME PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ŠKOL TYTO OBORY: 

DIPLOMOVANÝ  FARMACEUTICKÝ  ASISTENT

POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 20

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. května 2021

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA

POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 20

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. května 2021

Přihláška ke studiu ke stažení ZDE

Kriteria přijetí pro VOŠ budou zveřejněna v březnu 2021.

“Pro život, ne pro školu se učíme.“

— SENECA