Přehled tříd SZŠ

Třída 1. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Mgr. J. Beňovský    benovsky@zdravotka.cz

Třída 1. PS, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. V. Ludvíková    ludvikova@zdravotka.cz

Třída 1. LA, obor laboratorní asistent, třídní učitel Ing. J. Červenková   cervenkova@zdravotka.cz

Třída 2. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel RNDr. E. Svítilová    svitilova@zdravotka.cz

Třída 2. PSA, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. A. Sosnovcová  sosnovcova@zdravotka.cz

Třída 2. PSB, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. M. Svítil    svitil@zdravotka.cz

Třída 3. LA, obor laboratorní asistent, třídní učitel Mgr. K. Černá    cerna@zdravotka.cz

Třída 3. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Ing. M. Podskalská    podskalska@zdravotka.cz

Třída 3. ZA, obor zdravotnický asistent, třídní učitel Mgr. S. Bartuňková    bartunkova@zdravotka.cz

Třída 4. ZA, obor zdravotnický asistent, třídní učitel Mgr. V. Štrupl    strupl@zdravotka.cz

Třída 4. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Ing. V. Štěpánová    stepanova@zdravotka.cz

Třída 2. PSD, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. M. Mokráčková    mokrackova@zdravotka.cz

Třída 4. ZAD, obor zdravotnický asistent, třídní učitel Mgr. M. Maršíková marsikova@zdravotka.cz