Přehled tříd SZŠ

Třída 1. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel RNDr. E. Svítilová   svitilova@zdravotka.cz

Třída 1. PSA, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. L. Apolenová    apolenova@zdravotka.cz

Třída 1. PSB, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. Š. Jirušová    jirusova@zdravotka.cz

Třída 2. PSA, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. O. Hloušková    hlouskova@zdravotka.cz

Třída 2. PSB, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. M. Svítil   svitil@zdravotka.cz

Třída 2. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Mgr. P. Severa Zemanová    severazemanova@zdravotka.cz

Třída 2. LA, obor laboratorní asistent, třídní učitel Mgr. J. Grandischova    grandischova@zdravotka.cz

Třída 3. PSA, obor praktická sestra, třídní učitel Ing. V. Štěpánová    stepanova@zdravotka.cz

Třída 3. PSB, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. L. Kargerová Ph.D   kargerova@zdravotka.cz

Třída 3. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Mgr. A. Dostálová   dostalova@zdravotka.cz

Třída 4. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Mgr. J. Beňovský    benovsky@zdravotka.cz

Třída 4. PS, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. V. Ludvíková    ludvikova@zdravotka.cz

Třída 4. LA, obor laboratorní asistent, třídní učitel Ing. J. Červenková   cervenkova@zdravotka.cz

Třída 5. PSD, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. M. Mokráčková    mokrackova@zdravotka.cz