Přehled tříd SZŠ

Třída 1. PSA, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. O. Hloušková    hlouskova@zdravotka.cz

Třída 1. PSB, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. M. Kolegarová   kolegarova@zdravotka.cz

Třída 1. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Ing. M. Podskalská    podskalska@zdravotka.cz

Třída 1. LA, obor laboratorní asistent, třídní učitel Mgr. J. Grandischova    grandischova@zdravotka.cz

Třída 2. PSA, obor praktická sestra, třídní učitel Ing. V. Štěpánová    stepanova@zdravotka.cz

Třída 2. PSB, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. L. Kargerová Ph.D   kargerova@zdravotka.cz

Třída 2. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Mgr. M. Kolbábek     kolbabek@zdravotka.cz

Třída 3. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Mgr. J. Beňovský    benovsky@zdravotka.cz

Třída 3. PS, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. V. Ludvíková    ludvikova@zdravotka.cz

Třída 3. LA, obor laboratorní asistent, třídní učitel Ing. J. Červenková   cervenkova@zdravotka.cz

Třída 4. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel RNDr. E. Svítilová    svitilova@zdravotka.cz

Třída 4. PSA, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. A. Sosnovcová  sosnovcova@zdravotka.cz

Třída 4. PSB, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. M. Svítil    svitil@zdravotka.cz

Třída 4. PSD, obor praktická sestra, třídní učitel Mgr. M. Mokráčková    mokrackova@zdravotka.cz