Program Comenius

Naše škola se zapojila do „Programu celoživotního učení“ a získala grant na účast v multilaterálním projektu „Partnerství škol Comenius“.

První pomoc

Pravidelně se účastníme soutěží v první pomoci.

Odborné učebny

Odborné učebny, prostory ke vzdělávání a trávení volného času.