“Profesní rozvoj učitelů v rámci projektu mobility osob programu Erasmus+, podpořený Evropskou unii

Na SZŠ a VOŠZ Kolín probíhá od roku 2014 dvouletý projekt (2014-2016) s názvem Profesní rozvoj učitelů v rámci Klíčové akce 1 Projekty mobility osob programu Erasmus+ školní vzdělávání.

Díky finančním prostředkům tohoto programu se mohly dvě učitelky vzdělávat v zahraničí a získané dovednosti využít ke zkvalitnění výuky na naší škole.

První mobilita proběhla v termínu od 5. do 18.7. 2015. Šlo  o 2 týdenní vzdělávací kurz pro učitelku anglického jazyka na ETI škole v Maltě s názvem Methodology Revised, Revitalised & Re-Energised, kurz se týkal metodologie vyučování anglického jazyka.

Druhá učitelka anglického jazyka se zúčastnila 2 týdenního vzdělávací kurzu pořádaného ETI školou na Maltě, který se týkal využití informačních a komunikačních technologií ve výuce a měl název TEL – Technology Enhanced Learning. Mobilita proběhla v období od 19.7. do 1.8.2015.