Přehled skupin VOŠZ

Stud. skupina 1. DFA, Diplomovaný farmaceutický asistent, ved. učitel studijní skupiny Ing. T. Karásek    karasek@zdravotka.cz

Stud. skupina 2. DFA, Diplomovaný farmaceutický asistent, ved. učitel studijní skupiny Ing. T. Karásek    karasek@zdravotka.cz

Stud. skupina 3. DDS, Diplomovaná dětská sestra, ved. učitel studijní skupiny PhDr. J. Vančová    vancova@zdravotka.cz