Projekt „Partnerství škol Comenius“ s názvem „Regionalismus v evropském podnikání

Cílem projektu je prohlubovat evropský rozměr vzdělávání prostřednictvím podpory společných aktivit v rámci spolupráce mezi školami v Evropě. Projekt umožňuje žákům a učitelům z různých zemí spolupracovat na jednom tématu společného zájmu. Partnerství škol pomáhají žákům a učitelům získávat a zlepšovat dovednosti, nejen pokud jde o témata či předměty, na něž je projekt zaměřen, ale také z hlediska týmové práce, sociálních vztahů, plánování a realizace aktivit projektu i používání informačních a komunikačních technologií.

Účast na partnerství se školami z různých zemí žákům a učitelům dává také příležitost procvičovat cizí jazyky a zvyšuje jejich motivaci pro studium jazyků. Naše škola spolupracuje s dalšími sedmi školami členských států EU. Hlavním koordinátorem všech
osmi evropských škol je Polsko. 20 žáků naší školy pod vedením koordinátorky projektu školy Ing. Červenkové plní projektové úkoly.

Komunikačním jazykem je anglický jazyk. V září a říjnu žáci napsali své životopisy v anglickém jazyce a zpracovali prezentace našeho regionu a agroturistických firem i produktů regionu. Natočili film o škole v české i anglické verzi. Tyto připravené materiály budou 3 žáci naší školy prezentovat na výjezdu do Anglie, který se uskuteční v období od 21.10. do 27.10. 2012.