Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

V rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, získala naše škola dotaci na projekt s názvem ,, Podpora vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Kolín“, s reg. č. ,,CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005600“. Projekt je zaměřen  na další vzdělávání pedagogických pracovníků školy. Vzdělávaní  bude probíhat formou vzdělávacích programů  akreditovaných v systému DVPP. Někteří pedagogičtí pracovníci absolvují odborné stáže u zaměstnavatelů a dále dojde k prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků v tandemové výuce.  V rámci extrakurikulárních aktivit se škola zaměří na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Realizace projektu od 1.9.2017.