Interní učitelé

Mgr. Lenka Apolenová – odborné předměty, klinická propedeutika, první pomoc a medicína katastrof, teorie ošetřovatelství a potřeby dítěte, ošetřovatelské postupy, odborná latinská terminologie

Mgr. Soňa Bartuňková – psychologie, odborné předměty

Mgr. Jan Beňovský – český jazyk, literární výchova, ruský jazyk

Mgr. Irena Böhmová – učitelka odborných předmětů

Mgr. Miroslava Carvová – odborné předměty

Ing. Jaromíra Červenková – anglický jazyk

Mgr. Jana Grandischová – matematika

Ing. Antonín Hasík – fyzika

Mgr. Ludmila Hlaváčková – zástupkyně ředitelky školy, matematika

Ing. Tomáš Karásek – vybrané laboratorní metody, chemie, informační a komunikační technologie, laboratorní technika

Mgr. Lenka Kargerová Ph.D – anglický jazyk

Mgr. Jitka Kožinová – český jazyk, literární výchova, občanská nauka, kulturní výchova

Mgr. Daniela Křepelková – ředitelka školy, učitelka odborných předmětů

Mgr. Veronika Ludvíková – odborné předměty

Ing. Karel Malimánek – matematika, fyzika, IKT

Mgr. Miroslava Maršíková – učitelka odborných předmětů, učitelka řídící praktické vyučování

Mgr. Miroslava Mokráčková – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

Mgr. Jaroslava Muchová – odborné předměty

Ing. Martina Podskalská – chemie, biochemie, fyzika, vybrané laboratorní metody

Mgr. Jana Pospíšilová – český jazyk a literatura, německý jazyk, ruský jazyk, literární výchova

Mgr. Zdeňka Plecitá – odborné předměty

PaedDr. Alena Sosnovcová – anglický jazyk

Mgr. Miloš Svítil – tělesná výchova

RNDr. Eva Svítilová – biologie, chemie, farmaceutická botanika, somatologie, koordinátor EVVO

Ing. Valerie Štěpánová – informační a komunikační technologie, koordinátor ICT, informační systémy ve zdravotnictví

Mgr. Vladislav Štrupl – německý jazyk, ruský jazyk, dějepis

PhDr. Jana Vančová – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

Externí učitelé

MUDr. Irena Čápová – hematologie a transfúzní služba

Mgr. Tomáš Drábek – latinský jazyk

JUDr. Veronika Dvořáková – veřejné zdravotnictví

Bc. Kamila Fašková – rehabilitační ošetřovatelství

Mgr. Michaela Formánková – příprava léčiv

doc. MUDr. Vojen Güttner CSc. – analýza léčiv, laboratorní technika

Mgr. Zuzana Hájková – lékárenství

Zuzana Havlínová – cvičení z hematologie a transfuzní služby

Mgr. Martina Janáčková – chemie léčiv, kosmetologie

MUDr. Libor Janeček – ošetřovatelská péče v dětské a dorostové gynekologii a porodnictví, ošetřovatelská péče o dítě v chirurgických oborech

MUDr. Ivana Janečková – patologie

MUDr. Jaroslava Jirků – základy epidemiologie a hygieny, mikrobiologie

Mgr. Jana Konopáčová – farmakognozie

MUDr. Petr Kopecký – ošetřovatelská péče v neonatologii a pediatrii, ošetřovatelská péče v dětské onkologii a paliativní péče

PhDr. Ondřej Kosina Ph.D. – dějepis, občanská nauka

Mgr. Martina Králová – ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl

Ing. Alena Krchová – komunitní a domácí péče a ošetřovatelská péče v dětské neurologii

Ing. Romana Kubíčková – cvičení z mikrobiologie a imunologie

Mgr. Iva Mátlová – cvičení z hematologie a transfuzní služby

Bc. Monika Matušinová – management a řízení kvality, metodika výchovné péče a herní terapie

RNDr. Milan Mokrý, CSc. – analýza léčiv

Mgr. Jana Pánková – farmakologie

Mgr. Olga Plucarová – cvičení z histologie a histologické techniky

Bc. Kryštof Podskalský – biofyzika

Mgr. Tereza Stříbrná – mikrobiologie, imunologie a epidemiologie

Mgr. Hana Schwarzmannová – výchova ke zdraví, veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

Mgr. Lenka Smyčková – zdravotnické potřeby

MUDr. Romana Šedivá – radiologie a nukleární medicína

PharmDr. Petra Škodová – výdejní činnost

Mgr. Helena Vondráčková – klinická biochemie

MUDr. Zdeněk Remler – hematologie a transfuzní služba

MUDr. Radim Žalud – histologie a histologická technika