Interní učitelé

Mgr. Lenka Apolenová – odborné předměty, klinická propedeutika, první pomoc a medicína katastrof, teorie ošetřovatelství a potřeby dítěte, ošetřovatelské postupy, odborná latinská terminologie

Mgr. Soňa Bartuňková – psychologie, odborné předměty

Mgr. Irena Böhmová – učitelka odborných předmětů

Ing. Jaromíra Červenková – anglický jazyk

Ing. Vladimír Dušek – fyzika, matematika

Mgr. Jana Grandischová – matematika

Mgr. Ludmila Hlaváčková – zástupkyně ředitelky školy, matematika

Ing. Tomáš Karásek – vybrané laboratorní metody, chemie, informační a komunikační technologie, laboratotrní technika

Mgr. Daniela Křepelková – ředitelka školy, učitelka odborných předmětů

Mgr. Veronika Ludvíková – odborné předměty

Mgr. Miroslava Maršíková – učitelka odborných předmětů, učitelka řídící praktické vyučování

Mgr. Miroslava Mokráčková – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

Ing. Martina Podskalská – chemie, biochemie, fyzika, vybrané laboratorní metody

Mgr. Jana Pospíšilová – český jazyk a literatura, německý jazyk, ruský jazyk, literární výchova

Ing. Jana Procházková – ekonomika

PaedDr. Alena Sosnovcová – anglický jazyk

Mgr. Miloš Svítil – tělesná výchova

RNDr. Eva Svítilová – biologie, chemie, farmaceutická botanika, somatologie, koordinátor EVVO

Ing. Valerie Štěpánová – informační a komunikační technologie, koordinátor ICT, informační systémy ve zdravotnictví

Mgr. Vladislav Štrupl – německý jazyk, ruský jazyk, dějepis

Mgr. Kateřina Urbanová – anglický jazyk, latinský jazyk

PhDr. Jana Vančová – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

Mgr. Vladimír Zdeněk – český jazyk a literatura, občanská nauka, filozofie

Externí učitelé

Lenka Benešová – histologie a histologická technika

MUDr. Eva Blažková – patologie

MUDr. Irena Čápová – hematologie a transfúzní služba

JUDr. Veronika Dvořáková – veřejné zdravotnictví

Mgr. Michaela Formánková – příprava léčiv

Mgr. Zuzana Hájková – lékárenství

Mgr. Martina Janáčková – chemie léčiv, kosmetologie

MUDr. Jaroslava Jirků – základy epidemiologie a hygieny, mikrobiologie

Mgr. Jana Konopáčová – farmakognozie

Mgr. Martina Králová – ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl

Ing. Romana Kubíčková – cvičení z mikrobiologie a imunologie

RNDr. Milan Mokrý, CSc. – analýza léčiv

Mgr. Jana Pánková – farmakologie

Mgr. Tereza Stříbrná – mikrobiologie, imunologie a epidemiologie

Mgr. Hana Schwarzmannová – výchova ke zdraví, veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

Mgr. Lenka Smyčková – zdravotnické potřeby

PharmDr. Petra Škodová – výdejní činnost

Jana Švandová – cvičení z hematologie a transfúzní služby

Mgr. Helena Vondráčková – klinická biochemie

Ing. Jana Procházková – ekonomika

MUDr. Zdeněk Remler – hematologie a transfuzní služba

MUDr. Radim Žalud – histologie a histologická technika