Interní učitelé

Mgr. Lenka Apolenová – odborné předměty, klinická propedeutika, první pomoc a medicína katastrof, teorie ošetřovatelství a potřeby dítěte, ošetřovatelské postupy, odborná latinská terminologie

Mgr. Soňa Bartuňková – psychologie, odborné předměty

Mgr. Jan Beňovský – český jazyk, literární výchova, ruský jazyk

Mgr. Irena Böhmová – učitelka odborných předmětů

Mgr. Kateřina Černá – anglický jazyk

Ing. Jaromíra Červenková – anglický jazyk

Mgr. Jana Grandischová – matematika

Mgr. Ludmila Hlaváčková – zástupkyně ředitelky školy, matematika

Mgr. Olga Hloušková – somatologie, anatomie a fyziologie, odborné předměty

Mgr. Jaroslav Chyba – tělesná výchova

Mgr. Pavlína Kadlecová – tělesná výchova

Ing. Tomáš Karásek – vybrané laboratorní metody, chemie, informační a komunikační technologie, laboratorní technika

Mgr. Lenka Kargerová Ph.D – anglický jazyk

Mgr. Martin Kolbábek – český jazyk a literatura, ruský jazyk

Mgr. Michaela Kolegarová – ošetřovatelství, ošetřování nemocných

Mgr. Jitka Kožinová – český jazyk, literární výchova, občanská nauka, kulturní výchova

Mgr. Daniela Křepelková – ředitelka školy, učitelka odborných předmětů

Mgr. Veronika Ludvíková – odborné předměty

Ing. Karel Malimánek – matematika, fyzika, IKT

Mgr. Miroslava Maršíková – učitelka odborných předmětů, učitelka řídící praktické vyučování

Mgr. Miroslava Mokráčková – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

RNDr. Milan Mokrý CSc. – příprava léčiv, analýza léčiv, laboratorní technika

Mgr. Jana Pánková – farmakologie, příprava léčiv

Ing. Martina Podskalská – chemie, biochemie, fyzika, vybrané laboratorní metody

Mgr. Zdeňka Plecitá – odborné předměty

Mgr. Petra Severa Zemanová – anglický jazyk

PaedDr. Alena Sosnovcová – anglický jazyk

Mgr. Miloš Svítil – tělesná výchova

RNDr. Eva Svítilová – biologie, chemie, farmaceutická botanika, somatologie, koordinátor EVVO

Ing. Marcela Vlasáková – odborné předměty

Ing. Valerie Štěpánová – informační a komunikační technologie, koordinátor ICT, informační systémy ve zdravotnictví

Mgr. Vladislav Štrupl – německý jazyk, ruský jazyk, dějepis

PhDr. Jana Vančová – psychologie a komunikace, učitelka odborných předmětů

Mgr. Anna Dostálová – fyzika

Externí učitelé

Mgr. Tomáš Drábek – latinský jazyk

JUDr. Veronika Dvořáková – veřejné zdravotnictví

Mgr. Zuzana Hájková – lékárenství

Zuzana Havlínová – cvičení z hematologie a transfuzní služby

Mgr. Martina Janáčková – chemie léčiv, kosmetologie

MUDr. Ivana Janečková – patologie

MUDr. Jaroslava Jirků – základy epidemiologie a hygieny, mikrobiologie

PharmDr. Jana Karlíčková – farmakognozie

PhDr. Ondřej Kosina Ph.D. – dějepis, občanská nauka

Ing. Romana Kubíčková – cvičení z mikrobiologie a imunologie

Mgr. Iva Mátlová – cvičení z hematologie a transfuzní služby

Mgr. Olga Plucarová – cvičení z histologie a histologické techniky

Mgr. Klára Smetanová – výchova ke zdraví

Mgr. Tereza Stříbrná – mikrobiologie, imunologie a epidemiologie

Mgr. Hana Schwarzmannová – výchova ke zdraví, veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

MUDr. Radim Žalud – histologie a histologická technika