Kontaktní informace:

Mgr. Soňa Bartuňková
E-mail: bartunkova@zdravotka.cz
Tel.: +420 321 720 236

Poradenská a informační činnost

  • Realizuje aktivity zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů
  • Spolupracuje s odbornými poradenskými institucemi, které působí v oblasti prevence sociálně-patologických jevů
  • Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně-patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
  • Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.