VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 OTEVÍRÁME PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL TYTO OBORY: 


PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03 (denní)

Studium je vhodné pro dívky i chlapce

Počet přijímaných uchazečů: 47

Přihlášku ke studiu lze stáhnout ZDE nebo zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT.

Podání přihlášky ke vzdělávání do 1. 3. 2022

Přijímací zkoušky jsou zadávány centrálně z matematiky a českého jazyka

Kritéria pro přijetí budou zveřejněna v lednu 2022


ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM   78-42-M/04 (denní)

Studium je vhodné pro dívky i chlapce

Počet přijímaných uchazečů: 30

Přihlášku ke studiu lze stáhnout ZDE nebo zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT.

Podání přihlášky ke vzdělávání do 1. 3. 2022

Přijímací zkoušky jsou zadávány centrálně z matematiky a českého jazyka

Kritéria pro přijetí budou zveřejněna v lednu 2022


LABORATORNÍ ASISTENT  53-43-M/01 (denní)

Studium je vhodné pro dívky i chlapce

Počet přijímaných uchazečů: 30

Přihlášku ke studiu lze stáhnout ZDE nebo zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT.

Podání přihlášky ke vzdělávání do 1. 3. 2022

Přijímací zkoušky jsou zadávány centrálně z matematiky a českého jazyka

Kritéria pro přijetí budou zveřejněna v lednu 2022

 


Dokumenty pro uchazeče přijaté do 1. ročníku


OBOR PRAKTICKÁ SESTRA:

POZVÁNKA – ke stažení ZDE

SEZNAM UČEBNIC – ke stažení ZDE


OBOR ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM:

POZVÁNKA A VRÁCENKA K VOLBĚ JAZYKA – ke stažení ZDE

SEZNAM UČEBNIC – ke stažení ZDE 


 


Přijímací řízení – poučení

Ke stažení ZDE


Vážení rodiče,

Váš syn/Vaše dcera byli přihlášení na dva termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) a zúčastnili se pouze jednoho termínu přijímacích zkoušek na SZŠ a VOŠZ , Kolín, Karoliny Světlé 135.

 Na základě rozhodnutí MŠMT: „Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínu nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky do 14. května 2021, že bude konat zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne. „

 Proto Vás žádáme, abyste do 14. května 2021 do 9.00 na email: hlavackova@zdravotka.cz potvrdili, zda se Váš syn/Vaše dcera zúčastní náhradního termínu přijímacích zkoušek. 


Ministerstvo zdravotnictví stanovuje, že osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce se umožní pouze tehdy, pokud uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, který si provedl sám nebo který mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky nebo doloží příslušný doklad, který může negativní výsledek testu nahradit.


Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce – aktualizace:

Počet přihlášených uchazečů na obor praktická sestra i zdravotnické lyceum je vyšší, než maximální počty žáků přijímaných do prvních ročníků. Centrální přijímací zkoušky společnosti Cermat se budou konat 3. 5. a 4. 5. 2021. Pozvánka a časový harmonogram bude zaslán poštou, stejně i kód, pod kterým je uchazeč registrován. Pokud dojde ke změně z důvodů epidemiologické situace, informace zveřejníme na webových stránkách školy.


Přihlášky ke studiu je možné předávat osobně v kanceláři školy (7,30 – 14,30 hod.) nebo zaslat poštou. Termín do 1. 3. 2021.


 

SEZNAM UČEBNIC PRO 1. PS ZDE

SEZNAM UČEBNIC PRO 1. LA ZDE

SEZNAM UČEBNIC PRO 1. LY ZDE

 

Čestné prohlášení – uchazeč ZDE

Ochrana zdraví – uchazeč ZDE

 

“Pro život, ne pro školu se učíme.“

— SENECA