“Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ROP Střední Čechy.

Dne 1. června 2012 zahájila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická škola Kolín zahájila projekt „Modernizace laboratoří ve zdravotnické škole Kolín”. Tento projekt se uskuteční díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Střední Čechy, kdy za částku 4.509 140 Kč budou zmodernizovány dvě laboratoře a jedna učebna přírodovědných předmětů. Laboratoře pro výuky chemie a laboratoř oboru laboratorní asistent budou zcela zrekonstruovány a vybaveny zcela novými pomůckami včetně laboratorních přístrojů. Učebna přírodovědných předmětu bude předělaná jako multimediální učebna s možností využití počítače, dataprojektoru a interaktivní tabule.

Modernizace laboratoří a učebny jistě přispějí ke zkvalitněni výuky žáků i studentů a ve velké míře přispějí k formování úspěšných absolventů školy.

Celá rekonstrukce by měla proběhnout během letních prázdnin, tak aby nový školní rok 2012/13 mohl započít v nových laboratořích a učebně. Ukončení celého projektu je plánováno na 1.4.2013.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ROP Střední Čechy.

Zakončení projektu

Modernizace laboratoří ve zdravotnické škole Kolín
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická škola, Kolín , Karoliny Světlé 135 ukončuje ke dni 30. září 2013 projekt „Modernizace laboratoří ve zdravotnické škole Kolín,“ kdy díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS Střední Čechy byly ve škole zcela zrekonstruovány dvě laboratoře a jedna učebna za celkovou částku 4.509 140 Kč. Z této dotace bylo 85% poskytnuto z Regionálního programu NUTS Střední Čechy a 15% poskytl Středočeský kraj. Laboratoře pro výuku chemie a oboru laboratorní asistent byly nově vybaveny nejen novým nábytkem, ale i zcela novými laboratorními pomůckami včetně nejmodernějších přístrojů. Laboratoře tak zcela splňují podmínky pro moderní výuky a umožňují tak žákům i studentům dokonalou a bezpečnou přípravu na budoucí povolání. Učebna pro přírodovědné předměty byla vybavena taktéž novým nábytkem, ale i počítačovou a multimediální technikou, takže učebna nabídne žákům velmi názornou výuku. Škola tak udělala, díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS Střední Čechy,  další pomyslný krok na cestě za moderní školou 21. století, která umožní svým žákům a studentům kvalitní výuku v moderní laboratořích a učebnách.

Slavnostní veřejné ukončení projektu se uskuteční 16. října 2013 od 14.00 v budově školy.