“Projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost”

Od 1.7. do 31.12.2015 škola realizuje Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzvu č. 56 s názvem Podpora jazyků a ICT. V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zaměřujeme na tři klíčové aktivity:

  • Zahraniční jazykový kurz pro učitele
  • Stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
  • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Vzdělávací kurzy

Díky tomuto finančnímu grantu dvě učitelky anglického jazyka vycestovaly během letních prázdnin na jazykové vzdělávací kurzy. Jeden byl v Irsku v Galway od 10. do 22.8.2015 a druhý v Anglii v Bournemouth od 19.7. do 1.8.2015.  Kurzy byly zaměřeny na rozvoj čtyř základních jazykových dovedností.

Výchovně-vzdělávací zájezd do Hastings

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva č.56 se v předposledním říjnovém týdnu deset žáků ze SZŠ a VOŠZ Kolín s pedagogickým dozorem zúčastnilo výchovně vzdělávacího zájezdu do Velké Británie. Deset vybraných žáků školy strávilo týden v malebném přímořském městečku Hastings v jižní Anglii. Kromě výuky v jazykové škole akreditované organizací British Council absolvovali žáci výlety po významných místech v okolí. Zakusili atmosféru staré rybářské vesnice, byli vtaženi do příběhu místního pašeráctví, navštívili středověký hrad i nejmodernější centra zábavy. Úspěch sklidila návštěva podmořského akvária i procházka po bílých útesech Seven sisters. Nechyběl ani celodenní výlet do Londýna včetně návštěvy jednoho z nejvýznamnějších muzeí světové kulturní historie – Britského muzea. Během celého zájezdu žáci používali angličtinu v reálných situacích, nejen ve škole, v muzeích nebo při nákupech, ale především v komunikaci se svými hostitelskými rodinami, které jim po dobu zájezdu poskytovaly náhradní domov se vším všudy. Domů se po týdnu vraceli s novou sebejistotou v používání angličtiny a novou chutí se v jazyce rozvíjet.

V rámci tohoto programu vyučující výpočetní techniky vycestuje na podzim 2015 na pracovní stáž do Itálie.