Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Dne 4. 12. 2018 se 47 žáků naší školy v doprovodu 2 vyučujících zúčastnilo poznávacího zájezdu do Vídně. Zde mohli zhlédnout císařské letní sídlo Schönbrunn, unikátní stavbu Hudertwasserhaus, projít se centrem Vídně od Hofburgu k chrámu sv. Štěpána a ulicí Am Graben až k vídeňské radnici. Zde si na závěr zájezdu mohli všichni zakoupit drobnosti na místním vánočním…

7. 12. 2018  šest žákyň 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent připravilo  program „Prevence úrazů“ pro děti z MŠ z Jestřabí Lhoty. Žákyně předvedly hranou pohádku Výlet. Děti pak určovaly, co vedlo k úrazu a zároveň se dozvěděly, jak poskytnout první pomoc. Také skládaly puzzle na téma prevence úrazu a shlédly video zaměřené na správné přecházení přes…

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná 18. 2. 2019 od 12:00 – 16:00 hodin.

Informační telefonická linka: 257 280 844 Kontaktní místo: Gymnázium Kolín, Žižkova 162, Kolín III

Dne 5. 12. 2018 žáci třídy 3. ZA, oboru Zdravotnický asistent navštívili dětské oddělení ON Kolín a potěšili děti Mikulášskou nadílkou. Mgr. Irena Böhmová, třídní učitelka