Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

K MZ podzim 2024 se můžete osobně přihlašovat ve škole. Termín k vyplnění přihlášky si sjednejte předem. Přihláška bude ve škole připravená k dispozici. Nejzazší termín, kdy můžete přihlášku podat je 25. 6. 2024. V případě dotazů nás kontaktujte: tel. 321 724 041, 601 566 301, email: kolegarova@zdravotka.cz

Pozvánka na informativní schůzku budoucích žáku 1. ročníku dne 12. 6. 2024 – ZDE

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 – ZDE

V rámci oslav Dne Země (22.4.) se každoročně v Kolíně koná Výstava o životním prostředí, které se účastní i žáci vybraných tříd naší školy. Problematika ekologie a environmentalistiky zasahuje určitým způsobem do všech vyučovaných předmětů, přírodovědných, společenskovědních i zdravotnických. Výstava cílí především na školní mládež, obtížnost úkolů a úroveň všemožných kvízů a „poznávaček“ je mnohdy značně vysoká…

Page 1 of 301 2 3 30