Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Termín: 5. 4. a 12. 4. 2019 Přípravný výbor: Mgr. Maršíková Miroslava, Ing. Štěpánová Valerie, PhDr. Vančová Jana   Kandidáti za VOŠ:       Ondrejčíková Radka (studentka 2.DFA)                                        Zemanová Leona (studentka 2.DFA) Kandidáti za…

Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky jsou k vyzvednutí  v ředitelně školy proti podpisu.

14. 2. 2019 se zúčastnily 2 žákyně (Tereza Freimannová a Kristýna Havránková) z 2. ZA  krajského kola soutěže z psychologie na SZŠ a VOŠZ v Nymburce. Letošní téma pro vypracování seminární práce znělo „Síla okamžiku“ a bylo velmi zajímavé, jak  různé byly příběhy s tématem spojené. Byly to opravdu silné okamžiky.  Děvčata byla nejmladší a obsadila pěkné 3. a…