Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Jako každý rok i letos se uskuteční běžecký závod Běhej Borky, a to 2.4. Výtěžek této charitativní akce bude použit na podporu nově příchozích z Ukrajiny. Podrobné informace najdete na https://www.behejborky.cz/

V úterý 22. 2. 2022 proběhla v obecní knihovně v Tatcích instruktáž o první pomoci s praktickým nácvikem kardiopulmonální resuscitace. Resuscitaci a povídání o bezvědomí měla na starosti Laura Kuklová ze 3.PSA, Eliška Javůrková ze 3. PSA seznámila účastníky s postupem při zástavě krvácení a o ošetřování raněných při šoku. PhDr. Jana Vančová, odborná učitelka,…