Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II V rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II, získala naše škola dotaci na projekt s názvem ,, Podpora vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Kolín II“, s reg. č. ,,CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013153“. Projekt je zaměřen  na další…

Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I V rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, získala naše škola dotaci na projekt s názvem ,, Podpora vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Kolín“, s reg. č. ,,CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005600“. Projekt je zaměřen  na další vzdělávání pedagogických pracovníků školy….

Projekt „Partnerství škol Comenius“ s názvem „Regionalismus v evropském podnikání Cílem projektu je prohlubovat evropský rozměr vzdělávání prostřednictvím podpory společných aktivit v rámci spolupráce mezi školami v Evropě. Projekt umožňuje žákům a učitelům z různých zemí spolupracovat na jednom tématu společného zájmu. Partnerství škol pomáhají žákům a učitelům získávat a zlepšovat dovednosti, nejen pokud jde o témata či…

“Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ROP Střední Čechy. Dne 1. června 2012 zahájila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická škola Kolín zahájila projekt „Modernizace laboratoří ve zdravotnické škole Kolín”. Tento projekt se uskuteční díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Střední Čechy, kdy za částku 4.509 140 Kč budou zmodernizovány…

“Profesní rozvoj učitelů v rámci projektu mobility osob programu Erasmus+, podpořený Evropskou unii Na SZŠ a VOŠZ Kolín probíhá od roku 2014 dvouletý projekt (2014-2016) s názvem Profesní rozvoj učitelů v rámci Klíčové akce 1 Projekty mobility osob programu Erasmus+ školní vzdělávání. Díky finančním prostředkům tohoto programu se mohly dvě učitelky vzdělávat v zahraničí a získané dovednosti…

“Projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost” V rámci šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  – škola vypracovala sady digitálních učebních materiálů (DUM) MATEMATIKA (Mgr. L. Hlaváčková) OŠETŘOVATELSTVÍ (Mgr. M. Maršíková) PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE (Mgr. M. Mokráčková) V rámci šablony V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí…

Page 1 of 21 2