Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

U příležitosti celosvětových oslav Dne Země se na naší škole v dubnu konala přehlídka prezentací s ekologickou problematikou. Žáci tříd 2. LA a 2. ZA zpracovávali v průběhu školního roku vybrané ekologické téma, které pak veřejně prezentovali před svými spolužáky. Při zpracování témat a prezentací se vhodně uplatnily mezipředmětové vztahy mezi biologií a informační a komunikační technologií.

 Hlavními posluchači se stali letošní maturanti oboru zdravotnické lyceum, kteří mají ekologickou a environmentální problematiku zahrnutou do maturitních otázek z biologie. Od mladších spolužáků se tak mohli maturanti nechat inspirovat tvorbou elektronických prezentací, způsobem slovní obhajoby práce a samozřejmě velmi rozmanitými tématy. Ve dvouhodinovém bloku přednášek se objevila témata jak obecnějšího ekologického charakteru, tak témata zcela konkrétní a osobní (např. Ohrožené druhy zvířat, Vliv civilizace na životní prostředí, Znečišťování moří, Pytláctví, Světelné znečištění, Množírny zvířat, Kožešinové farmy, Vymírání včel, Čáslavská skládka, Zámecký park v Chlumci nad Cidlinou a další).                           

Všem přednášejícím jen nutno poděkovat za skvělé zvládnutí akce, perfektní připravenost a zaujetí pro věc, maturantům pak za to, že byli velmi ukázněnými a vnímavými posluchači.

RNDr. Eva Svítilová                                                                                                    vyučující biologie a koordinátor EVVO

CategoryAktuality, Ekologie