Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Dne 11.6. 2019 jsme se zúčastnili STK SPŠ Kolín, abychom demonstrovali žákům této školy první pomoc. Na této akci se podíleli 3 žáci 2. LY ( P. Beneš, K. Slabinová a V. Vočadlová) a 1 žákyně 2. ZA (T. Freimanová). Každý měl na na starost 1 stanoviště, na kterém se účastníci STK seznámili s kardiopulmonální resuscitací, s první pomocí při všech typech krvácení, při  bezvědomí a při akutních stavech.  Žáci SPŠ prošli všechna stanoviště, kde nejen jim byly poskytnuty teoretické informace, ale také prezentace první pomoci, kterou si procvičili. Na závěr dopoledne jsme pro žáky připravili 2 modelové situace, při kterých mohli použít své nové dovednosti a vědomosti v oboru první pomoc. Celá akce probíhala na Kmochově ostrově ve velmi příjemné atmosféře, ke které přispívali všichni žáci svým aktivním přístupem.

 Vypracovala: Mgr. Miroslava  Mokráčková

Write a comment:

*

Your email address will not be published.