Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Vážení rodiče,

Váš syn/Vaše dcera byli přihlášení na dva termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) a zúčastnili se pouze jednoho termínu přijímacích zkoušek na SZŠ a VOŠZ , Kolín, Karoliny Světlé 135.

 Na základě rozhodnutí MŠMT: „Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínu nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky do 14. května 2021, že bude konat zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne. „

 Proto Vás žádáme, abyste do 14. května 2021 do 9.00 na email: hlavackova@zdravotka.cz potvrdili, zda se Váš syn/Vaše dcera zúčastní náhradního termínu přijímacích zkoušek. 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.