Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

V pátek 13. 9. 2019 Mgr. Böhmová a 2 žákyně z 3. ZA provedly školení první pomoci v Kutné Hoře pro pracovnice  Organizace sociální služby poskytující služby, Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení lidem se zdravotním postižením. Školení mělo charakter teoretických přednášek  i praktického nácviku. Mgr. Irena Böhmová

Dne 24. 6. 2019 proběhlo na Kmochově ostrově školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Soutěže se zúčastnilo 7 čtyřčlenných  družstev oboru Zdravotnický asistent  a Zdravotnické lyceum. V této soutěži žáci poskytovali první pomoc u následujících poranění – bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, tepenné krvácení, zlomeniny, popáleniny,  intoxikace, první pomoc u akutního infarktu myokardu. Zvítězilo družstvo 2….

I ve školním roce 2018/2019 jsme se zúčastnili soutěží první pomoci. V dubnu vyjelo na celostátní soutěž do Lhotky u Mělníka družstvo 2. LY. Vyzkoušeli si naučené dovednosti v 6 modelových situacích, obstáli dobře a i když si neodváželi žádné ocenění, odvezli si řadu cenných zkušeností. V červnu se družstvo ze 2. ZA zúčastnilo soutěže první pomoci s mezinárodní…

Dne 18.10. 2017 se konalo cvičení IZS. Akce probíhala v Kolíně na nákladním nádraží. Byla simulována situace srážky osobní vlakové soupravy a cisterny. Žákyně 3. ZA a 4. ZA se zúčastnily jako figurantky. V prostorách hasičské zbrojnice Kolín byly namaskovány a instruovány o chování v rámci přiděleného poranění. Samotná akce vypukla v 16 hod. Byly do ní zapojeny všechny…

Dne 26. 6. 2017 se uskutečnilo školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Soutěže se zúčastnila čtyřčlenná družstva třídy 2. LY a 2. ZA. Byly vytvořeny modelové situace, kde žáci prokazovali získané vědomosti a praktické zkušenosti. Porotu tvořily odborné učitelky, figurantky byli žáci 1. ročníku, oboru zdravotnický asistent. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″] Mgr. Irena Böhmová,…

Dne 24.3. 2017 navštívila naši školu mateřská škola z Jestřábí Lhoty. Důvod? Šikovní žáci třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent jim sehráli dramatizované ukázky postupů řešení nebezpečných situací jako popálení a otravy. Připomněli zásady volání na tísňové linky. Varovali před kontakty s cizími lidmi a elektrickým proudem. Budoucí zdravotničtí asistenti nakonec vysvětlili dětem negativní dopady dlouhodobého sezení…

Ve dnech 22.6. a 23.6. 2016 se 4 žákyně třídy 2.LY zúčastnily soutěže  první pomoci s mezinárodní účastí v Jihlavě. Na sedmi stanovištích prokázaly odborné dovednosti v ošetřování raněných a obstály i ve zkoušce fyzické zdatnosti. Ze 34 soutěžících družstev se umístily na výborném  7. místě. PhDr. Jana Vančová