Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Dne 26. 6. 2017 se uskutečnilo školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Soutěže se zúčastnila čtyřčlenná družstva třídy 2. LY a 2. ZA. Byly vytvořeny modelové situace, kde žáci prokazovali získané vědomosti a praktické zkušenosti. Porotu tvořily odborné učitelky, figurantky byli žáci 1. ročníku, oboru zdravotnický asistent. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″] Mgr. Irena Böhmová,…

Dne 2. 6. 2017 se zúčastnila Denisa Jánská žákyně 2. ZA Středočeského tanečního poháru. Soutěž se konala v Benešově za spolupráce SOŠ a SZŠ Benešov, města Benešov a Středočeského kraje. Naše žákyně se umístila na 3. místě. Mgr. Mokráčková

Dne 4. 5. 2017 proběhl v ONK Světový den hygieny rukou. Dvě žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent demonstrovaly správný postup dezinfekce rukou. Svým aktivním přístupem přispěly k osvětě veřejnosti. Mgr. Miroslava Maršíková

Ve dnech 25. 4.-1. 5. 2017 se uskutečnil  výchovně-vzdělávacího zájezd do Anglie, kterého se zúčastnilo celkem 21 žáků střední školy, 1 student VOŠ a pedagogický doprovod. Ubytováni byli v rodinách, kde měli možnost si procvičit angličtinu. Navíc během celého zájezdu získali mnoho znalostí z historie, biologie, zeměpisu a poznali způsob života v Anglii. Navštívili hlavní město Cardiff se středověkým…

Dne 7. 4. 2017 se konalo okresní kolo taneční soutěže Středočeský taneční pohár  Poděbrady v DDM Poděbrady. Této soutěže se zúčastnily žákyně 2. ZA Marie Dunková, Denisa Jánská a Nikola Nedbalová.  Umístily se na 1. místě a budou nás reprezentovat v krajském kole této taneční soutěže. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″] Mgr. M. Mokráčková

Dne 4. dubna 2017 shlédlo 45 žáků naší školy divadelní představení v anglickém jazyce DRÁKULA od autora Brama Stokera, které se konalo v Salesiánském divadle v Praze. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″] Ing. Jaromíra Červenková

Dne 24.3. 2017 navštívila naši školu mateřská škola z Jestřábí Lhoty. Důvod? Šikovní žáci třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent jim sehráli dramatizované ukázky postupů řešení nebezpečných situací jako popálení a otravy. Připomněli zásady volání na tísňové linky. Varovali před kontakty s cizími lidmi a elektrickým proudem. Budoucí zdravotničtí asistenti nakonec vysvětlili dětem negativní dopady dlouhodobého sezení…

Dne 16. 3. 2017 v Kolíně na Zálabí ve sportovní hale  byly pořádány „Hry pro RADOST“, což je sportovní a kulturní den pro osoby s mentálním postižením ze Středočeského kraje. Akce se zúčastnil velký počet osob s mentálním postižením. Třída 1. ZA se zapojila do akce v roli asistentů či asistentek, kteří pomáhali během dopoledne handicapovaným účastníkům s…

Žanetka je šestiletá usměvavá holčička, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Žáci a pracovníci naší školy již dva roky sbírají plechovky, zátky a plastová víčka a finance ze sběru putují na Žanetčinu léčbu. Jedná se o léčbu Klim-Therapy v Klimkovicích, která není hrazena zdravotní pojišťovnou a jejíž měsíční pobyt stojí 100 000,-Kč. V letošním roce jsme se rozhodli pomoci…

Dne  8. 2. 2017 se konalo 2. školní kolo Psychologické olympiády na téma: ,,Když člověk potká člověka“.  Zúčastnili se tito žáci: Matěj Vondrák 2. LY, Martin Kobian  2. LY, Kateřina Klímová 2. ZA, Nikola Baranovičová 2. ZA, Natálie Levá 3. LY, Adéla Jarkovská 3. LY a Vlaďka Urválková 3. ZA. Všechny práce byly zdařilé, ale…

Page 1 of 31 2 3