Open/Close Menu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Na již tradiční spolupráci mezi naší školou a MŠ Legerova navázala i v letošním roce červnová akce, kterou tentokrát pro předškoláky připravili žáci 2. ročníku oboru zdravotnický asistent. Program s ekologickou tematikou se uskutečnil příhodně v zeleni naší školní zahrady, kde pro děti bylo přichystáno několik stanovišť s různými aktivitami a úkoly. Děti různou formou poznávaly a popisovaly užitečné i nebezpečné druhy rostlin, živočichů i hub, povídaly si se staršími kamarády o tom, jak se chovat v přírodě a rozpoznávaly možná zdravotní rizika, která s pobytem v přírodě souvisejí. Nechybělo ani poučení o třídění odpadu, dokonce s praktickým nácvikem do barevných kontejnerů i kompostérů. Akce byla zakončena předáváním diplomů a drobných sladkostí pro všechny malé účastníky a oboustrannou radostí z vydařené a příjemné spolupráce.

RNDr. Eva Svítilová, koordinátorka EVVO

CategoryAktuality, Ekologie